Home/Taler/Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder/Den gale start på menneskehetens historie
Den gale start på menneskehetens historie 2016-07-29T22:02:54+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Den gale start på menneskehetens historie

Hvis Guds opprinnelige ideal var blitt realisert, ville det ikke ha vært noe behov for Messias eller for Guds arbeid for å frelse menneskeheten. Menneskeheten begynte med én enkelt familie, Adams familie. Denne familien ville ha blitt sentrum i de klaner, nasjoner og den verden som etter hvert ville ha vokst fram. Adams familie ville ha utgjort mønstret for alle etterfølgende familier. Den ville ha blitt selve modellen for hvordan Guds ideelle verden skulle realiseres.
Fordi den første mann og kvinne falt, måtte Gud begynne arbeidet for å frelse menneskeheten. Frelseshistorien har vært full av komplikasjoner og lidelse. Ved flere anledninger, både i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre, måtte den forlenges. Frelseshistorien har imidlertid nå nådd sitt høydepunkt, i Det fullførte testamentes tidsalder.
Guds ønsket å realisere sitt ideal i Adams familie, i form av en sann familie og himlenes rike. Dette idealet ble imidlertid ødelagt ettersom Adam og Eva falt bort fra Gud. På grunn av syndefallet er verden i dag langt fra den gode verden som skulle ha utviklet seg i samsvar med Guds opprinnelige ideal. Verden i dag er i virkeligheten en «falsk» verden i og med at den er full av selvsentrert kjærlighet. En slik verden ble til fordi Adam og Eva ble falske foreldre på grunn av falsk og selvsentrert kjærlighet, som de arvet fra Satan. Istedenfor godhet spredte de ondskap og skapte en falsk familie. Arven de etterlot til sine etterkommere, var falskt liv og en falsk arvelinje. På denne måten oppsto det falske klaner, falske nasjoner og en falsk verden.

Les videre