Home/Taler/Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder
Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En tale holdt av fru Hak-ja Han på Grand Hotell, Oslo, 11. november 1993 og i andre land hun besøkte på sin internasjonale taleturné høsten 1993.

Fru Moon, Oslo, 11. nov. 1993
Fru Moon i Rokokko-salen,
Grand Hotell, Oslo, 11. nov. 1993

Ærede gjester, mine damer og herrer! Jeg er dypt takknemlig for mottakelsen dere har gitt meg her i dette vakre landet. Som medlemmer av verdenssamfunnet er vi alle ansvarlige for å lede vår verden inn i det neste årtusen. Om løfter om en fredelig og fremgangsrik fremtid skal bli innfridd eller ei, kommer helt an på hva vi i fellesskap foretar oss i dag.
Som vi alle vet, er det ikke fred og lykke, men konflikt og fortvilelse, som preger verden i dag. Vi konfronteres med oppløste familier og moralsk forfall overalt i samfunnet. Vi diskuterer disse problemene igjen og igjen, men finner ingen løsninger. Hvorfor?

Grunnen er at en virkelig løsning må inkludere Gud og omfatte roten av problemet, og ikke bare symptomene. For å finne denne roten, må vi først forstå Guds skapelseshensikt og samtidig innse at vi i dag står overfor det viktigste veiskillet i Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien.

I en slik avgjørende tid i historien har Gud bedt min mann, dr. Sun Myung Moon, om å bringe en ny åpenbaring til vår tids mennesker. Jeg støtter ham i dette arbeidet, og i fjor gjennomførte jeg en omfattende taleturné til 12 land, der jeg tok opp kvinnens og familiens rolle i arbeidet for å skape sann fred i verden. I år har mitt program med offentlige taler inkludert samtlige 50 stater i USA, der jeg talte over emnet «Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder». I juli holdt jeg en tale til medlemmer av den amerikanske kongress i Washington om samme tema. Noen få uker senere, i New York, talte jeg til representanter til De Forente Nasjoner (FN) fra hele verden. Siden da har jeg forkynt dette budskapet 27 ganger, i 25 byer, i Japan, i den japanske nasjonalforsamlingen (Diet) og på 40 større universiteter i Korea. Jeg vil gjerne få benytte denne anledningen til å formidle dette viktige budskapet til dere.

Les videre