///Veien ut av den falne sfæren
Veien ut av den falne sfæren 2016-07-30T00:39:10+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Veien ut av den falne sfæren

Menneskeheten i dag nedstammer fra syndefallet og er sunket ned i en fallen sfære. Derfor kan vi ikke gå inn i Guds rike før vi kommer oss ut av denne sfæren og hever oss over den. Mennesket må seire over denne falne sfæren som det befinner seg i, uansett hvor vanskelig det er. Av den grunn sa Jesus: «For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det» (Matt 16,25). Å gå en slik vei der vi «mister vårt liv», betyr at vi må finne den og gå der den leder med hele vårt liv som innsats.
Deres familier befinner seg også i denne falne sfæren. Deres slektninger og nasjoner også. Dere må kjempe og være seierrike. Syndefallet skjedde i Adams familie. Ble Adam og Eva jaget ut av hagen etter at de hadde fått barn? Eller fikk de barn etter at de var blitt jaget bort? De satte barn til verden under omstendigheter som ikke hadde noe med Gud å gjøre, etter at de var blitt sendt bort. Kan man komme inn i Guds rike uten å vite noe slikt? Det er helt umulig! Uvitenhet fører ikke til det ideelle. Uvitenhet fører heller ikke til fullkommenhet. Jeg understreker dette for dere. Dette er noe dere bør bite dere godt merke i.

Les videre