Veien til Guds rike 2016-07-30T02:30:54+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Veien til Guds rike

Gud vet hva Satan vil. For å forhindre at et eneste menneske kommer tilbake til Gud, vil som tidligere nevnt Satan fullstendig knekke hele menneskeheten gjennom fri sex og dermed skape sitt helvete her på jorden. Er ikke denne verden som vi lever i i dag, blitt et jordisk helvete? Derfor vil vi finne veien som leder til Guds rike ved å ta en vei som er det stikk motsatte av, dvs 180 grader forskjellig fra, dette jordiske helvete som vår verden utgjør. Gjenkomstens Herre kommer for å frelse denne verden og lede oss til Guds rike ved å lære oss denne diametralt motsatte veien.
Hva slags vei er så denne veien som er det stikk motsatte av, 180 grader forskjellig fra, fri sex? Den veien som ble dannet idet menneskeheten fikk falske foreldre, er en vei skapt av fri sex. Derfor må menneskeheten få Sanne foreldre som kan korrigere denne gale veien. Gud kan ikke selv gripe inn. Dette er et problem som ingen av verdens myndigheter eller dens militære, økonomiske eller politiske makt kan gjøre noe med. Det oppsto på grunn av falske foreldre. Hvis ikke Sanne foreldre foretar et «kirurgisk inngrep» med sin «operasjonskniv», er det umulig for menneskeheten å bli frelst.
Den som synder, må godtgjøre sin synd. De første mennesker mislyktes fullstendig med sitt ekteskap og familie. Arvelinjen som de opprettet, gikk av den grunn i en helt gal retning. Derfor må vi få Sanne foreldre som kan veilede oss til å inngå ekteskap som går i en diametralt motsatt retning, og som dermed fører tilbake til menneskets opprinnelig tiltenkte tilstand. På denne måten vil veien til Guds rike bli åpnet.
Hva forventet Gud da av Adam og Eva? Han forventet at deres kjærlighet skulle være hundre prosent uskyldig og ren, slik at de kunne ha absolutt sex. Alle dere internasjonale ledere som er samlet her nå, og som forstår hva jeg snakker om, jeg ber dere begynne en bevegelse som fremmer absolutt sex, dvs. en hundre prosent ren og uskyldig kjærlighet, i landene dere kommer fra. Hvis dere gjør det når dere drar hjem igjen, kan dere regne med å oppdage at deres familier og land på denne måten vil kunne gå rett til Guds rike. Hvor der er absolutt sex (en hundre prosent ren og uskyldig kjærlighet), vil absolutte parforhold kunne dannes. Uttrykk som «fri sex», «homoseksuell» og «lesbisk» vil da automatisk forsvinne.
Jeg (dr. Moon) har gått en vei full av lidelse og prøvelser og har viet hele mitt liv nettopp til dette at en slik bevegelse skal kunne bre seg over hele verden. Tiden er nå inne for meg til å la seiersfanfaren lyde og til å vise verden veien framover. Derfor er jeg dypt takknemlig overfor Gud.

Les videre