Home/Taler/På sporet etter universets opprinnelse/Stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred
Stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred 2016-07-30T02:45:03+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred

Familien er det fundamentet som veien til verdensfred må bygges på. Samtidig er familien også i stand til å ødelegge veien til verdensfred. Det var i Adams familie selve grunnlaget for menneskets håp og lykke ble ødelagt. Derfor betyr stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred [1] her i dag at en ny vei er blitt åpnet. Deres familier kan nå slå inn på en vei som er diametralt motsatt av veien som Satans verden følger. Vi kan ikke annet enn takke Gud for dette. Det er bare denne veien som leder til fullkommen frihet og lykke samt til det fullkomne ideal.
Jeg håper dere nå vil forsøke å finne Gud basert på et liv der det er helt sentralt å se på kjønnsorganet som noe absolutt, noe uerstattelig unikt, noe uforanderlig og noe evig. Dere må forstå at det er når vi baserer vår kjærlighet, vårt liv, vår arvelinje og vår samvittighet på et slikt grunnlag, at himmelriket på jorden og i himmelen kan begynne å ta form.
Hvis alle menn og kvinner godtar at deres kjønnsorganer ikke tilhører dem, men deres ektefelle, da kommer vi alle til å bøye våre hoder og motta hans eller hennes kjærlighet med en ydmyk holdning. Uten ektefelle kan vi ikke motta kjærlighet. Vi skjønner nå at kjærlighet kommer fra vår ektefelle. Dermed forstår vi at det ikke kan kalles kjærlighet som ikke er for andre. Vi må huske at det bare er mulig å finne absolutt kjærlighet når vi betingelsesløst lever for andre. Når dere nå drar hjem igjen, må dere regne med å måtte forberede dere på å ta opp kampen mot Satans verden.
Hvor dere enn drar, må dere prøve å formidle mitt budskap ved hjelp av TV eller andre former for massemedia. Dere vil garantert ikke miste livet om dere gjør det. Hvilken kraft vil realistisk sett kunne forandre dette helvete som vår verden er blitt til? Det kan umulig skje hvis vi ikke lever et liv der vi bruker vårt kjønnsorgan basert på en absolutt, uerstattelig, uforanderlig og evig standard, der Guds absolutte, uerstattelige, uforanderlige og evige kjærlighet står i sentrum. Våre kjønnsorganer ble skapt som noe som hører Gud til.
La oss nå sammen gå i gang med å fremme denne saken som virkelig angår enhver av oss. La oss bli en gruppe som fører an når det gjelder å praktisere Guds sanne kjærlighet. Nettopp dette er oppgaven til Familieforbundet for Verdensfred [1]. Når dere nå drar hjem, må dere gripe fatt i deres ektefeller og erklære hverandre at deres kjønnsorganer representerer noe absolutt, uerstattelig unikt, uforanderlig og evig. Forsikre deres ektefelle ved å si: «Mitt kjønnsorgan er noe som egentlig tilhører deg, ikke meg. Det organet som du til nå har tatt så godt vare på, hører meg til». Dere må love hverandre å leve et liv hvor dere er dypt takknemlige for hverandre, og hvor dere tjener og tar vare på hverandre. I slike familier kommer Gud til å bo i evighet. Basert på slike familier begynner en verdensfamilie å ta form.
Det er noe jeg gjerne vil be dere alle om, og det er å delta i den neste store velsignelsen av 3.600.000 par. Man oppnår med dette å bli en sann familie, som blir innskrevet i registret i himlenes rike på jorden.
Takk for oppmerksomheten.

Fotnote 1: Forbundets navn ble senere forandret til Familieforbundet for Verdensfred og Enhet.

En revidert utgave av dr Sun Myung Moons tale ved åpningskonferansen for FFWP (Family Federation for World Peace [Familieforbundet for Verdensfred]), Washington Sheraton Hotel, Washington DC, 1. august 1996. På konferansen var det representanter fra 162 nasjoner til stede, blant dem to tidligere amerikanske presidenter, George Bush og Gerald Ford. Senere er denne talen blitt holdt på Familieforbundet for Verdensfred sine møter i 185 land og også på True Family Practice Leadership sine møter i 22 større byer i Sør-Korea. Her i Norge ble talen holdt på det norske stiftelsesmøtet for Familieforbundet for Verdensfred på Grand Hotell, Oslo, 1. desember 1996.