Home/Taler/På sporet etter universets opprinnelse/Skillelinjen mellom himmel og helvete
Skillelinjen mellom himmel og helvete 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Skillelinjen mellom himmel og helvete

La oss nå se om vi kan finne skillelinjen mellom Guds rike og helvete. Er den oppe i luften? Hvor er den? Skillelinjen er intet annet enn deres kjønnsorganer. Dette er noe meget alvorlig. Dette er noe som har gjort at det som skulle ha vært Guds rike, ble til helvete. Hvem kan være uenig i det? Dette blir nærmere forklart i kapitlet om Menneskets fall i Enhetsprinsippene, dr. Moons lære. Hvis dere er i tvil, prøv da å spørre Gud. Hvem kan egentlig komme med innvendinger mot Enhetsprinsippene, min lære, når de blir klar over innholdet? Det omfatter ting som vi ikke har kunnet forestille oss før, selv i våre drømmer. Det hele er forklart på en logisk og systematisk måte.
Hvis dere lurer på om jeg (dr. Moon) virkelig vil komme til himmelen, da vil jeg anbefale at dere dør, slik at dere kan se for dere selv i den åndelige verden. Dersom dere føler dere irritert over det jeg har sagt her i kveld, hvorfor prøver dere ikke da harakiri? Når dere kommer til den åndelige verden, skal dere virkelig få se. Dere må forstå at for at jeg skulle kunne finne denne veien, måtte jeg mange ganger gå dødens vei. Hver gang seiret jeg imidlertid over døden. Jeg har beveget Gud til tårer hundrevis av ganger. Gjennom hele historien har det aldri vært noen som har elsket Gud slik som jeg. Derfor hjelper det ikke hvor mye verden enn ønsker å bli kvitt meg. Jeg lar meg aldri knekke, fordi Gud beskytter meg. Hvis dere også kommer inn i det fellesskapet som skapes av sannheten som jeg lærer, vil Gud likeledes gi dere sin beskyttelse.
Hvis vi bruker vårt kjønnsorgan med like mye mål og mening som en blind person har når han har gått seg vill, da kommer vi garantert til helvete. Men hvis vi bruker det med Guds absolutte kjærlighet som rettesnor, kommer vi til et opphøyet sted i Guds rike. Det er ikke vanskelig å komme fram til en slik konklusjon.
Vi står nå overfor et alvorlig ungdomsproblem. Da Adam og Eva falt på grunn av utukt som de begikk i det skjulte i sin ungdom i Edens hage, plantet de dermed spiren til fri sex. Vi er derfor garantert å høste fruktene nå i denne innhøstningstiden som historiens siste dager representerer. Dette skjer i form av en bølge av fri sex, som sprer seg blant unge over hele verden.
Satan kjenner den frelsesstrategien som Gjenkomstens Herre følger i vår tids siste dager. Sentrert om Guds sanne kjærlighet frelser Gjenkomstens Herre alle mennesker fra den falne sfære de har sunket ned i, slik at de kan få del i en sfære av absolutt kjærlighet. Satans standardutgave av kjærlighet er fri sex. Det var med denne formen for kjærlighet han fikk Adam og Eva til å falle. Gjennom fri sex blir derfor hele menneskeheten utsatt for et sterkt press, slik at hele verden kaster klærne og blir ledet bortover dødens vei. Hele menneskeheten må gå gjennom dette i historiens siste dager, ettersom alle mennesker nedstammer fra erkeengelen (Lucifer). Menneskeheten i dag er etterkommere av Adam og Eva, som falt og ble del av en sfære under Satans herredømme. Med et majestetisk utseende insisterer derfor Satan, selv foran Gud, på at han har mandat til å dirigere alle menn og kvinner i vår verden som han selv vil.

Les videre