///Roten til fri sex og individualisme
Roten til fri sex og individualisme 2016-07-30T00:46:46+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Roten til fri sex og individualisme

Tror dere at Jesus skulle ha giftet seg? Han skulle ha blitt gift. Er Jesus kvinne eller mann? Hvis det virkelig fantes en hellig kvinne, ville ikke Jesus da ha ønsket å gifte seg med henne? Hvorfor utstyrte Gud Adam og Eva med kjønnsorganer da han skapte dem i Edens hage? Ville Gud ha tillatt at de fikk gifte seg med hverandre når de var blitt modne nok? Eller ville han ikke ha tillatt det?
Problemet var at de falt. På grunn av syndefallet forandret arvelinjen deres seg. Det som skulle ha blitt Guds arvelinje, ble nå Satans arvelinje. Derfor ble Adam og Eva jaget ut av Edens hage. Opprinnelig skulle Adam og Eva ha blitt inkarnasjoner av Gud, i en posisjon tilsvarende Guds brud (kone). Gjennom syndefallet forårsaket imidlertid den første mann og kvinne at Guds inkarnasjon og ideal kom til å befinne seg i en elendig forfatning. Kan dere forestille dere hvilken smerte Gud må ha følt i sitt hjerte idet han så Adam og Eva oppføre seg som hans fiender. Syndefallet representerer en grav som mennesket gravde for seg selv. Det var samtidig en handling der Adam og Eva ble fralurt det som var deres. Som nevnt tidligere ble syndefallet roten til fri sex og opphavet til individualisme.
Hva står USA som nasjon for i dag? Amerika representerer fri sex og en ekstrem individualisme, der man dyrker et overdrevent privatliv og grådig fråtser i livets goder. Er dette noe Gud liker? Hva er det de vil, de som utøver en slik ekstrem individualisme? De forkaster alt: både himmel og jord, verden, sitt land, samfunn, slekt og familie, ja til og med sine egne besteforeldre. De mister kontakten med sine foreldre og søsken og streifer omkring etter eget forgodtbefinnende som sigøynere eller hippier. De har ikke noe sted å gå til når det regner og snør og blir til slutt drevet til å gjøre slutt på livet ved å begå selvmord. Dette er resultatet av individualismen.
Denne ekstreme individualismen der man på en absurd måte bare passer på å sikre sitt eget privatliv, er imidlertid ikke noe menneskets opprinnelige sinn setter pris på. Vårt opprinnelige sinn ønsker å leve et liv der vi opplever en universell kjærlighet, samt et kjærlighetsfylt forhold til vårt land, vårt nabolag og våre foreldre. Mange går imidlertid i motsatt retning. Etter hvert blir derfor samvittigheten deres sterkt sløvet. Heller enn å føle en stadig konflikt med sitt opprinnelige sinn, bruker de narkotika, noe som er praktisk talt det samme som å begå selvmord. Det er typisk for vår tid at flere og flere foretrekker å dø framfor å leve. Vi kan dermed se hvor sant det er at «det et menneske sår, skal det også høste».
Hva slags «frø» var det Adam og Eva sådde i Edens hage? De plantet spiren til fri sex. Kan vi være uenige i det? Det var derfor de dekket sine nedre kroppsdeler. Hvis de blir oppdaget, skjuler selv små barn det de har tatt uten lov, f eks de fine småkakene som foreldrene hadde lagt på et hemmelig sted. Det er slik den opprinnelige natur virker. Hvis frukten på treet til kunnskap om godt og ondt hadde vært en bokstavelig frukt, burde ikke Adam og Eva da ha dekket hendene som plukket frukten, eller munnen som spiste den? Hvorfor står det skrevet at de dekket sine nedre kroppsdeler?

Les videre