Rett eller galt? 2016-07-30T00:42:44+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Rett eller galt?

Prøv å be for å finne ut om det jeg (dr. Moon) sier, er rett eller galt. Ingen vet hvor mye lidelse og hvor store prøvelser jeg måtte gå gjennom for å finne denne veien. Man kan forstå omfanget av motgangen jeg har opplevd for å finne denne veien, når man vet at jeg har vært seks ganger i fengsel, selv uten å ha begått noen forbrytelse. Jeg lærer slik sannhet til alle de fine unge menneskene som kommer for å høre på meg, og jeg trenger ikke lang tid på å omvende dem. Derfor sier mange at jeg hjernevasker dem.
Tvert imot veileder jeg dem med logisk sannhet. Vi hører ikke så mye fra den ateistiske leiren lenger, i og med at den ikke lyktes i å presentere et detaljert vitenskapelig og logisk bevisgrunnlag for å hevde at Gud ikke eksisterer. På den andre siden er det stor ståhei når kristne bakvasker og angriper oss. De skjeller oss ut og kaller oss vranglærere fordi troslæren vår er forskjellig fra hva de tror på. Men denne outsider-gruppen som de kaller en sekt som driver med vranglære, står i virkeligheten for sann lære! Vi må skjønne at de har snudd tingene helt på hodet.
Satan hater det som er på Guds side, mens Gud nødvendigvis hater det som er på Satans side. Har det eksistert ett eneste menneske i denne verden som har likt dr. Moon? Dere kom hit bare for å prøve å finne ut mer om mitt arbeid, men lot dere ikke som om dere ikke visste noe om det fra før?
Den yngre generasjon i det som før var Sovjetunionen, har også studert læren min og prosjektene mine. Disse unge menneskene står overfor et ideologisk tomrom etter kommunismen. Derfor utruster de seg nå intellektuelt med mine (dr. Moons) ideer gjennom lærebøker i ungdomsskolen, den videregående skolen og på universitetet. Disse lærebøkene blir til og med brukt for å få forbrytere i fengsler på forbedringens vei. 3600 skoler i det tidligere Sovjetunionen bruker tekstbøker basert på min lære. De roper ut: «Vi skal overgå Amerika! Vi skal overgå Amerika, som går mot dr. Moon!» De anser min lære for å være det eneste alternativet når det gjelder å få bukt med den destruktive påvirkningen fra bølgen av dekadente livsstiler fra Vesten, som homoseksualitet og fri sex. De roper ut at de vil overgå Amerika når det gjelder å støtte meg.
Mine damer og herrer, liker dere Gud? Ville Gud like å se hvordan jeg (dr. Moon) utvikler disse forskjellige prosjektene? Er kanskje den vatikanske lære identisk med læren til dr. Schuller f.eks., som jo deltar på konferansen her i dag? De er selvsagt høyst forskjellige. Prøv derfor å spørre Gud hvem som har den rette lære. Hvilket utbytte ville dere ha av at jeg fortalte dere at dere har en feilaktig forståelse av Jesus og jomfru Maria? Men én ting må være klinkende klart for dere: Hvis noe ikke blir løst på jorden, vil det forbli uløst i himmelen. Jeg forsto dette i en tidlig alder, og jeg har gitt hele mitt liv for å gå denne veien slik at Jesus og Maria kan bli befridd.

Les videre