Pluss og minus 2016-07-30T00:00:12+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Pluss og minus

Hvordan begynte universet? La oss nå legge vår diskusjon om Gud til side og ta for oss menneskeheten. Den består selvsagt av menn og kvinner, eller initierende og responderende parter. I mineralriket består molekyler av kationer og anioner. Planter formerer seg ved hjelp av støvbærer og støvvei. Dyr er enten hanndyr eller hunndyr. Vi mennesker er menn eller kvinner.

Uansett hva vi studerer innen skaperverket, det være seg mineralriket, planteriket eller dyreriket, så kan vi se at pluss og minus på et høyere nivå eksisterer og utvikler seg ved å absorbere pluss og minus fra et lavere nivå. Hvorfor skjer ting på denne måten? Det er fordi oppgaven til resten av den skapte verden er å gjøre sin herre, mennesket, fullkomment.
I mineralriket forener pluss og minus, dvs. handlingssubjekt og -objekt, seg med hverandre og eksisterer sentrert om noe så abstrakt som det vi kaller kjærlighet (Guds kjærlighetsideal). Det samme gjelder i planteriket. Støvbærer og støvvei, dvs. handlingssubjekt og -objekt, eksisterer og blir forent sentrert om kjærlighet. Nå har den medisinske verden vist at selv bakterier eksisterer som pluss og minus.

Les videre