Guds kjærlighetspartner 2016-07-30T00:29:42+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Guds kjærlighetspartner

Hva er det Gud trenger da? Hvilken del av kroppen vår trenger Gud mest? Er det øynene? Eller hendene? Hva med de fem sanseorganene? Gud har en tosidig natur, som består av både maskuline og feminine egenskaper. Men for at han skal kunne være vår Far, eksisterer han som initierende part med maskulin natur. Fra et slikt synspunkt trenger ikke selv Gud en kjærlighetspartner? Hvem eller hva innen den verden Gud skapte, kan vi anta skulle bli Guds kjærlighetspartner? Er det mannen alene? Eller kan kvinnen alene bli Guds partner? Hva slags partner ønsker Gud seg? En partner med mye penger? En med mye kunnskap? En med makt? Nei! Disse tingene er ikke så viktige. Gud ønsker seg en kjærlighetspartner. Derfor ønsker Gud å tre fram og møte oss mennesker sentrert om det stedet der ektemann og hustru blir ett gjennom sine kjønnsorganer.
Hvorfor er det akkurat der vi blir ett, sentrert om Gud? Det er fordi kjærlighet er noe absolutt, og det stedet er nettopp det punktet der mann og kvinne har et absolutt ønske om å bli forent. Fra et horisontalt synspunkt har både mannen, som representerer pluss, og kvinnen, som representerer minus, en tendens til å ville være nær dette sentrale punktet. De maskuline egenskapene innen Guds natur representerer pluss og er helt i harmoni med de feminine egenskapene innen Guds natur, som representerer minus. Disse harmoniserte egenskapene innen Gud danner et større pluss, som er i harmoni med og blir ett med et større minus, som består av en mann og en kvinne som er harmonisk forent med hverandre. Spørsmålet er under hvilke omstendigheter en slik større harmoni kan bli realisert.

Les videre