Forent i sann kjærlighet 2016-07-30T00:12:10+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Forent i sann kjærlighet

Ærede gjester, mine damer og herrer. Hvor høye ambisjoner har mennesket? I deres hjerter har dere sikkert alle høyere ønsker enn hva selv Gud har. Uansett hvor enkel man er som menneske, kan man ha et ønske om at det man representerer, blir noe større enn det Gud har ambisjoner om. La oss si at dere alle er Guds kjære sønner og døtre. Når dere da sier til Gud: «Vær så snill og kom!», vil han ikke da komme? Hvis du elsker kona di med en ekte kjærlighet, vil du som ektemann gå til henne når hun roper på deg, uansett hvor lite pen hun er. Hvis et ektepar er forent i sann kjærlighet, vil ektemannen komme når kona ber ham. Eldre søsken vil komme når yngre søsken roper på dem. Yngre søsken vil gå til eldre søsken som ber dem komme. Ingen av dem ønsker å holde seg borte fra hverandre, uansett omstendighetene.
Hvis Gud var alene, ville han da føle seg ensom? Hvordan kan vi finne ut det? Ærede damer og herrer, har dere kjærlighet? Er det liv i dere? Har dere både sædceller og eggceller, det som gjør at arvelinjen deres fortsetter? Har dere også samvittighet? Dere har svart ja på alt dette, men har dere sett kjærlighet? Har dere sett liv? Har dere sett arvelinjen? Har dere sett samvittigheten? Har dere noensinne prøvd å ta på noen av disse tingene? Dere vet at de eksisterer, men vi må bare innse at det er umulig å ta på dem eller å se dem. Vi kan forstå at det er bare gjennom sinnet vi kan bli oss disse tingene bevisst. På samme måte har dere heller ikke sett Gud eller tatt på ham. Det er likevel ingen grunn til å hevde at Gud ikke eksisterer.

Les videre