En responderende partner 2016-07-30T00:23:04+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

En responderende partner

Akkurat som oss har også Gud kjærlighet, liv, arvelinje og samvittighet. Hvis han er helt alene, kan han imidlertid ikke føle noe av dette. Dette er fordi han har et fullstendig avbalansert forhold til disse attributtene sine. Dette er grunnen til at Gud også trenger en responderende partner. Fra en slik synsvinkel forstår vi hvorfor det er nødvendig med en responderende partner. Når vi er alene, kan vi ikke føle oss selv. Hverken mann eller kvinne føler kjærlighet når de er alene. Men når mannen kommer til kvinnen, eller kvinnen kommer til mannen, så har den stimulansen som kjærlighet og formering gir, en impakt som er som torden og lyn. Dette, og de problemene som oppstår på grunn av dette, er noe vi må ha en klar forståelse av. Vi har levd våre liv uten å ha erkjent en slik sannhet. Vi mennesker har ikke forstått at det bare er logisk at Gud trenger en kjærlighetspartner.
Hvem er så Guds kjærlighetspartner? Apene? Hvis mennesket er et vesen som er et endelig resultat av noe, dvs et resultat av en prosess, er det da på grunn av apene at vi mennesker er blitt som vi er? Kan med andre ord apene være våre forfedre? Nevn ikke engang noe så fullstendig meningsløst! For at de forskjellige former for liv skulle utvikle seg fra amøben til mennesket, måtte de gå gjennom tusenvis av trinn. På hvert trinn var det nødvendig å gå gjennom «kjærlighetens port». Utvikler liv seg hele tiden automatisk? Svaret er et absolutt nei! Akkurat det samme gjelder for alle former for dyr. Det er skarpe skiller mellom artene. Det er umulig å overskride barrierene som eksisterer mellom artene.
Hvis materialister som tror at apene er menneskets forfedre, krysser en apekatt med et menneske, er det sannsynlig at vi da får en ny form for liv? Selv om de ikke gir opp etter hundre eller tusen år, vil de aldri ha noe igjen for sine anstrengelser. Dette er noe vi virkelig må tenke gjennom.

Les videre