Home/Taler/På sporet etter universets opprinnelse/En enkel og ukomplisert sannhet
En enkel og ukomplisert sannhet 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

En enkel og ukomplisert sannhet

Hvordan forenes handlingssubjekt og -objekt, eller pluss og minus? Ved å kysse hverandre? Er kjærlighet bare et begrep, ikke en substansiell realitet? Hvilke er de nødvendige forutsetninger for at kjærlighet skal kunne slå rot? Det er mange berømte personer til stede her i dag: president Ford, president Bush og alle dere fremstående menn og kvinner. Dere er berømte, men likevel er det noe ingen av dere vet. Dere vet ikke hva det er som gjør en mann til en mann, og en kvinne til en kvinne. Svaret er intet annet enn deres kjønnsorganer. Er det noen her som ikke liker kjønnsorganene? Hvis dere liker dem, i hvilken grad gjør dere det? Inntil nå tenkte dere kanskje at det ikke var anstendig å verdsette kjønnsorganene, men fra nå må dere verdsette dem!
Hvordan vil verden fortone seg i fremtiden? Hvis det blir en verden som verdsetter kjønnsorganene på en absolutt måte, vil det være en god eller dårlig verden? Vil en slik verden blomstre i framgang eller gå fortapt? Dette er ingen spøk. Da Gud skapte mennesket, hvilken kroppsdel tror dere han anstrengte seg mest for å få til? Øynene? Nesen? Hjertet? Hjernen? Alle disse organene dør til slutt, ikke sant?
Hva er selve hensikten med Familieforbundet for Verdensfred? La oss tenke oss at menneskeheten ville utvikle seg utover de tradisjonelle former for moralske verdier, religion og andre normer for oppførsel. Men hvis vi likevel var i absolutt harmoni med våre kjønnsorganer, slik at til og med Gud ville applaudere oss, hva slags verden ville vi da få?
Vi er født som menn eller kvinner, men hvem eier våre kjønnsdeler? Egentlig er eieren av en ektemanns kjønnsorgan hans kone. Ektemannen eier sin kones kjønnsorgan. Vi visste ikke at eieren av vårt kjønnsorgan er det motsatte kjønn. Det går ikke an å benekte en slik enkel og ukomplisert sannhet. Selv tusen eller ti tusen år lenger fram i historien vil denne sannheten være uforandret.
Alle menn tror deres kjønnsorgan tilhører dem selv. Det samme kan vi si om kvinner. Det er derfor verden er i en så dårlig forfatning. Alle tar feil og vet ikke at deres kjønnsorganer tilhører det motsatte kjønn. Alle forestiller seg kjærlighet som noe absolutt og evig, eller noe fjernt som vi bare kan drømme om. Men når menneskeheten endelig vil begynne å forstå at det er det motsatte kjønn som har «eiendomsrett» på evig kjærlighet, vil verden ikke lenger forbli i sin nåværende tilstand. Mange mennesker har tatt doktorgraden eller har akademisk utdannelse, men ingen av dem har tenkt på dette.
Kan noen av dere si at dette ikke er sant? Hvis dere spør deres foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, menneskehetens opprinnelige forfedre, ja Gud selv, som er opprinnelsen til universet, så vil de alle som én være enige i dette. Dette er et uforanderlig og ufravikelig prinsipp. Denne sannheten vil fortsatt være et fundamentalt prinsipp selv når universet er blitt milliarder av år eldre enn det er nå. Basert på dette ufravikelige prinsippet vil det på en naturlig måte bli avgjort hvem som er gode og rettferdige, og hvem som er onde, når vi en dag skal tre fram for Gud.
Selv syndefallet til Adam og Eva var noe som skjedde fordi de handlet i strid med nettopp dette uforanderlige prinsippet. Adam og Eva ble forvirret og trodde at deres egne kjønnsorganer tilhørte dem selv. Dette er verdt å tenke nøye over. Ville Gud ha jaget Adam og Eva ut av Edens hage fordi de hadde spist en bokstavelig frukt? Gud kunne ikke gjøre noe så meningsløst og overfladisk. De hadde feilet på det mest fundamentale område, og de kunne ikke bli anerkjent noe sted i universet. Derfor ble de jaget bort. I mineralriket, planteriket og dyreriket tar både den positive eller maskuline partneren i et forhold og den negative eller feminine partneren alltid vare på det av sine organer eller den av sine funksjoner som har med formering å gjøre, for sin «kjærlighetspartners» skyld. Adam og Eva visste ikke dette.

Les videre