Ekteskapet og himmelriket 2016-07-30T00:34:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Ekteskapet og himmelriket

Hva er et ekteskap? Hvorfor er ekteskapet viktig? Det er fordi ekteskapet er veien vi må ta for å finne kjærlighet. Det er veien der kjærlighet finnes, og der liv blir skapt. Det er veien der mann og kvinne lever et liv sammen slik at to liv blir ett liv. Det er innen ekteskapet at mannens og kvinnens arvelinjer kommer sammen. Historisk utvikling avhenger av ekteskapet. Fra ekteskap blir nasjoner til. En ideell verden begynner med ekteskapet. Uten ekteskapet kan verken individet, nasjonen eller en ideell verden eksistere. Ekteskapet er oppskriften. Det er absolutt nødvendig at mann og kvinne blir ett, likeledes at foreldre og barn blir ett med Gud og elsker Gud. Ved å dele våre liv med Gud og ved å være sammen med ham når vi dør, vil himmelriket bli det stedet vi går til når vi går til den åndelige verden. Det har imidlertid aldri eksistert et slikt ideelt individ, en slik ideell familie, nasjon eller verden. Menneskeheten har aldri realisert dette idealet, og derfor er det himmelriket som Gud lengter etter, tomt. Alle mennesker som har dødd inntil nå, har måttet ta til takke med helvete. Ingen kunne gå inn i himmelriket.
Fra en slik synsvinkel forstår vi at selv ikke Jesus, som kom som Messias for å frelse menneskeheten, kunne gå til himmelriket etter sin død. Han måtte nøye seg med paradis. For å kunne gå inn i himmelriket, måtte han ha dannet en familie. Derfor ønsker Jesus å komme tilbake. Selv Jesus skulle ha giftet seg og opprettet en familie. Han skulle ha levd og tjent Gud sammen med familien sin. Sammen med dem ville han da kunne ha gått inn i himmelriket, ikke alene. Derfor sier Bibelen: «Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen» (Matt 18,18). Vi må løse problemene her på jorden. Hvis vi har pådratt oss en sykdom her på jorden, må den også kureres her på jorden.

Les videre