Den stikk motsatte veien 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Den stikk motsatte veien

Dr. Moon er en vis mann. Jeg gjør ikke alt det jeg gjør fordi jeg er mindre begavet enn dere. Det er helt opplagt at syndefallet er noe som ble begått gjennom utukt. For å frelse mennesket fra virkningene av Adams og Evas fall, er det bare logisk at vi må gå gjennom en prosess som er 180 grader forskjellig fra hendelsesforløpet da syndefallet skjedde. På grunn av syndefallet blir mennesket født med en arvelinje som fører det til helvete. Derfor er Messias nødt til å komme.
Messias kommer som mesteren som er i stand til å danne en familie slik Gud ville i Edens hage før syndefallet. Vi må ha en klar forståelse av dette! Rent logisk må det være slik. Messias må først opprette en familie som tjener Gud. Basert på denne familien må han opprette en nasjon. Derfor er familien selve nøkkelen. Sentrert om Messias’ familie må det iverksettes en innpodningsprosess. Spørsmålet er da hvem som kan frelse oss alle fra denne syndige verden. Det er derfor jeg har møtt så mye motstand.
Ta bare en titt på Det gamle testamentes tidsalder. Da fant gjenoppreisning gjennom godtgjørelse sted i samsvar med det prinsippet vi kaller «øye for øye og tann for tann». Se nå på Rebekka, Isaks kone. Var det ikke hun som førte sin eldste sønn, Esau, og til og med sin egen ektemann bak lyset, slik at sistnevnte ble lurt til å gi sin velsignelse til Jakob, sønn nummer to? Hvordan kunne Gud elske en slik kvinne? Hvordan kan vi ha tillit til en slik Gud? Til denne dag har ingen kunnet svare på disse spørsmålene. Jeg er den første som noensinne har klart å komme fram til de riktige svarene. Det er fordi det bare er jeg som kjenner alle Guds hemmeligheter.

Les videre