Den første årsak 2016-07-29T23:56:06+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

Den første årsak

Dermed lar det seg ikke fornekte at uansett hvor enestående man er som menneske, så blir likevel mennesket aldri det opprinnelige vesen. Vi er et resultat av noe. Derfor må det finnes et vesen som er den første årsak. Hvem er så det? Er det et maskulint eller et feminint vesen? Uansett hva dere kaller dette vesenet, som er den første årsak: Gud eller et hvilket som helst navn, er dets eksistens likevel et ubestridelig faktum.
Mennesker fra hele verden, mange med den høyeste anerkjennelse innen sine områder, er samlet her i kveld. Dere kan spørre: «Hvor befinner Gud seg? Vis meg Gud. Da skal jeg tro på ham». Framfor alt annet advarer jeg dere mot å forkaste at dette vesenet som er den første årsak, i det minste eksisterer, selv om dere ikke vet hva dere skal kalle det.
Temaet i dag er «På sporet etter universets opprinnelse». Hvis vi går dypere og dypere i vår søken, kommer vi fram til Gud. Vi oppdager at Gud har en tosidig natur, som består av både maskuline og feminine egenskaper.

Les videre