Home/Taler/På sporet etter universets opprinnelse
På sporet etter universets opprinnelse 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

På sporet etter universets opprinnelse

En revidert utgave av dr Sun Myung Moons tale ved åpningskonferansen for FFWP (Family Federation for World Peace

[Familieforbundet for Verdensfred]), Washington Sheraton Hotel, Washington DC, 1. august 1996. På konferansen var det representanter fra 162 nasjoner til stede, blant dem to tidligere amerikanske presidenter, George Bush og Gerald Ford. Senere ble denne talen holdt på møter i regi av Familieforbundet for Verdensfred i 185 land og også på True Family Practice Leadership sine møter i 22 større byer i Sør-Korea. Her i Norge ble talen holdt på det norske stiftelsesmøtet for Familieforbundet for Verdensfred på Grand Hotell, Oslo, 1. desember 1996.
(Forbundets navn ble senere forandret til Familieforbundet for Verdensfred og Enhet).

Ærede gjester, mine damer og herrer! Da den kalde krigen tok slutt, spredte nytt håp om fred og sosial rettferdighet seg over hele kloden. Ledere som ikke er i stand til, eller ikke er villige til, å godta den nye internasjonale virkeligheten, blir feid bort av en flodbølge av forandringer.
Når vi nå står på terskelen til et nytt årtusen, er jeg overbevist om at det er på tide at vi tar et overblikk over våre tradisjonelle tankemønstre og besluttsomt griper fatt i disse nye mulighetene. Tiden er inne for å få en ny sans for verdier. Derfor er det en stor ære for meg å kunne holde denne talen om det jeg har vært en talsmann for hele mitt liv: verdensfred og sanne familieverdier.
Det fins to slags mennesker: menn og kvinner. De kan ikke bytte roller. Var det ditt eget personlige ønske som gjorde at du enten ble gutt eller jente? Kom du ikke til verden med et visst kjønn, uansett om det var det du foretrakk eller ei? Det kjønn vi fikk utdelt, er noe absolutt og ikke noe vi kan velge. Det har ikke noe med våre tanker eller ønsker å gjøre. Vi ble født som vi ble, uvitende om årsaken til vår fødsel, og hva som ville bli resultatet, eller hvordan fødselen foregikk.

Les videre