Home/Taler/Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 1/Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 3
Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 3 2017-07-27T12:20:23+00:00

Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 3

Den kristne verden kunne imidlertid ikke ønske De sanne foreldre velkommen og skape de nødvendige omgivelser for dem. Hele deres liv, for hvert eneste skritt som måtte tas, måtte De sanne foreldre begynne fra den laveste posisjon. De nådde et stadium der de kunne representere et helt folk, og De sanne foreldre fullførte velsignelsen av 430 par.

På den tiden sto det ikke bra til med den velsignede nasjonen USA. I 1971 forlot De sanne foreldre Korea og kom til USA. De gikk i spissen for å løse problemene som Amerika slet med. Mange rettskafne menn og kvinner og unge mennesker begynte å følge min mann, men ubetenksomme politiske ledere forsto ikke og forsøkte å få ham ut av landet. Resultatet ble at han havnet i fengsel i Danbury, Connecticut. Hvis det ikke var for De sanne foreldres oppgave, hadde de ikke trengt å komme til Amerika. Men fordi de er Sanne foreldre, og fordi det var deres oppgave å frelse USA og lede verden tilbake til Gud, sonet dr. Moon i Danbury, investerte 40 år av sitt liv og slet, svettet og gråt for dette vakre landet.

USA skulle ha tatt ansvar og oppfylt sin oppgave som en nasjon velsignet for å kunne spille en viktig rolle i Guds forsyn, men ble lammet av familier som gikk i oppløsning, en ekstrem individualisme og ungdomsproblemer. Det ble så ille at USA så ut til å ikke ha noen fremtid.

USA sto dessuten overfor en trussel fra kommunismen. Min mann var overbevist om at å frelse USA var det samme som å frelse verden. Derfor ba Fader Moon i 1985 en berømt professor i statsvitenskap, dr. Morton Kaplan, å proklamere slutten på kommunismen [på en konferanse for akademikere i Genève, i regi av PWPA]. Og hva skjedde? Fem år senere kollapset kommunismen. Ikke nok med det, dr. Moon brakte 3.000 unge mennesker fra et kommunistland, Sovjetunionen, til USA og ga dem opplæring. Resultatet ble at de ble i stand til å redde sin nasjon fra trusselen fra kommunismen [da landet var truet av kommunistiske kuppmakere i august 1991].

Folk flest kjenner ikke til denne historien. Selv uten støtte fra noe som helst land – og heller ikke USA – overvant De sanne foreldre ubeskrivelige og ufattelige vansker. Det tok over femti år å nå dit vi er i dag. I løpet av den tiden arbeidet Familieforbundet for Verdensfred og Enhet over hele verden og etablerte et grunnlag for aktiviteter i over 120 nasjoner rundt om i verden. Slik ble det dannet velsignede familier overalt i verden.

Falne mennesker kan ikke komme tilbake til Gud av seg selv. De må få «podekvist» fra De sanne foreldre og på  den måten bli gjenfødt. Av alle mennesker på jorden er det De sanne foreldre som har gått av med seieren. Den nødvendige frelsesprosessen er Velsignelsen vi har i Familieforbundet. Velsignede familier burde fylle ikke bare denne nasjonen, men hele verden. Når denne verden er full av velsignede familier, kan Guds drøm og Guds, De sanne foreldres og hele menneskehetens håp – en verden under Gud – bli realisert. Den dagen er ikke langt unna.

Guds globale arbeid

De sanne foreldre velsignet Korea og Japan som de sentrale land i Guds gjenoppreisningsprosjekt (forsyn) og USA som eldstesønn-nasjonen. Disse tre landene må bli ett og skape en revolusjon basert på en kultur preget av en holdning der man tjener sine foreldre hengivent, med kjærlighet og respekt. Fra Asia må vi, basert på en slik kultur, åpne en ny tidsalder med en høykultur rundt Stillehavet. Aktivitetene til velsignede familier og unge mennesker fra Ungdom og studenter for fred, må i alle verdenshjørner bli verdens lys, verdens lamper. Da kan alle 7,4 milliarder mennesker i verden komme strømmende som en stor flokk rundt dette lyset. Vi må skape et slikt miljø.

En verden med ekte frihet, fred, likhet, enhet og lykke er ikke langt unna. Når alle dere samlet her i dag blir ett med De sanne foreldre og lever for andre med sann kjærlighet til menneskene rundt dere – i deres familier, i deres nabolag, deres slekter, nasjoner og kirker – da kan vi med våre egne hender skape en forent verden.

Alle dere samlet her i dag, jeg håper dere blir ett med meg, blir gnister som lyser opp denne mørke verden, og veileder dem som er i mørket, til Gud, slik at de kan bli omfavnet av ham! Jeg håper dere kan bli verdens lys!

Jeg vil minne dere på at Gud virkelig har velsignet USA. Gud velsigne Amerika! Måtte USA aldri glemme sin opprinnelige oppgave og ånd. Jeg håper dere med fornyet mot kan gå foran som verdens lys!