Home/Taler/Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 1/Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 2
Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 2 2017-08-05T23:55:42+00:00

Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 2

Kristendommens historie begynte med Den hellige ånds virke, og med håp og forventning om at Messias’ gjenkomst ville finne sted. I kristendommens tidligste tid led imidlertid kirken under intens forfølgelse,  der de kristne ble misforstått. Det tok 300 år før kristendommen ble anerkjent av Romerriket. Kristendommen blomstret i Romerriket, spredte seg på det europeiske kontinent helt til de Britiske øyer. England, den sentrale nasjon, og de omkringliggende nasjonene åpnet en ny tidsalder sterkt preget av høykulturen rundt Atlanterhavet. Basert på den spredte kristendommen seg til hele verden.

Men datidens kristne forsto ikke den virkelige Jesus. De forsto heller ikke fullt ut hvordan Gud arbeidet, og etter hvert led de tilbakeslag. Som følge av dette er dagens moderne sivilisasjon mest opptatt av å utvikle seg materielt heller enn åndelig.

Gjenkomstens Herre

Etter hvert fikk Jakob I, konge av England, Bibelen oversatt til engelsk i det 17. århundre. Dette gjorde at det dukket det opp en ny religiøs bevegelse. Landet som representerer denne nye troen, er dette landet, USA. Himmelen gjorde USA til en velsignet nasjon for å forberede grunnlaget for Messias’ annet komme. I løpet av kort tid, 200 år, ble USA en av verdens mektigste nasjoner. Det er fordi Gud velsignet Amerika, at dette ble mulig. Stemmer ikke det?

Den kristne kultursfærens ansvar var imidlertid å forberede seg på å ønske Messias’ annet komme velkommen, men de gikk ikke virkelig inn for dette. Jesus hadde sagt at han ville komme igjen. Hvis han bare kom tilbake åndelig, kan han umulig bli menneskehetens Sanne forelder. Jesus måtte komme tilbake med fysisk kropp. Derfor – og han hadde jo sagt at han ville komme tilbake og holde Lammets bryllup – måtte Guds enbårne datter bli født i den kristne verden. Himmelen begynte med de nødvendige forberedelser til å sende den enbårne datteren.

Himmelen kan ikke bruke igjen folkegrupper, nasjoner eller sentrale personer som ikke greier å oppfylle sitt ansvar for Guds gjenoppreisningsprosjekt. Årsaken er at de først måtte gjøre godt igjen det de ikke klarte å oppfylle sitt ansvar for. Fra historien kjenner vi godt hvor mye de som ikke oppfylte sitt ansvar, måtte gjøre godt igjen. Det var derfor Gud arbeidet i Asia og valgte det koreanske folket, Han-folket (한민족 – Hanminjok). Basert på det kristne fundamentet der ble i 1943 Guds enbårne datter født!

I 1945 ble Korea befridd [fra den japanske okkupasjonen], men samtidig delt i to – det kommunistiske nord og det demokratiske sør. I Nord-Korea ble det opprettet et kommunistisk diktatur, som gjorde seg klar til å invadere Sør-Korea. Regjeringen i Sør-Korea derimot arbeidet fortsatt med å etablere et politisk system.

Men på samme måte som Gud i samsvar med skapelsesprinsippene ga alle mennesker en vekstperiode de måtte gjennom, var en slik periode også nødvendig for Guds enbårne datter, som allerede var kommet til verden. Derfor kunne ikke Gud tillate at hun forble i et farlig område. Dermed arbeidet Gud for å få meg til Sør-Korea. Etter at jeg kom dit, brøt Koreakrigen ut 25. juni 1950. På den tiden hadde Sør-Korea ikke nok militærmakt til å forsvare seg mot Nord-Korea. Men ved hjelp av FN mobiliserte himmelen 16 nasjoner. Som ved et mirakel sendte disse nasjonene sine dyrebare ungdommer for å forsvare Sør-Korea med livet som innsats. Slik ble demokratiet i sør sikret, det vi i dag kjenner som Republikken Korea.

Midt oppe i alt dette kunne ikke himmelen vente lenger. For å kunne løse verdens problemer var det nødvendig at De sanne foreldre kom. Derfor sto De sanne foreldre fram i 1960!

Les videre