Home/Taler/Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 1
Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 1 2017-07-27T07:38:26+00:00

Moder Moons tale i New York 15. juli 2017 – del 1

I dag vil jeg snakke om ansvaret til denne velsignede nasjonen USA, Guds plan (forsyn) og USAs oppgave i lys av historien til menneskehetens sivilisasjon.

Når vi ser på verden i dag, kan du se at den er rammet av krig, religiøse konflikter, ideologisk uenighet og naturkatastrofer, og på grunn av oss mennesker også en ubeskrivelig og ufattelig forurensning, en dårlig forvaltning av skaperverket. Når vi vet at sju millioner barn er i ferd med å dø på grunn av alt dette, hvor kan vi da finne håp for vår fremtid?

Det samme gjelder for den religiøse verden. Uansett hva årsaken kan ha vært, uansett hvor det kan ha begynt, må vi ha et felles mål. Vi må ha en klar forståelse av Gud. Gud, universets sanne maestro, er Skaperen og skapte himmel og jord. Gud skapte en mann og en kvinne for at de skulle bli menneskehetens første forfedre. Gud ga dem en vekstperiode, da de skulle lære hvordan man tar ansvar. Guds håp var at Adam og Eva skulle vokse opp greit med absolutt kjærlighet og absolutt lydighet og nå nivået der de ville ha blitt velsignet av Gud som menneskehetens Sanne foreldre.

Uheldigvis ga de i sin vekstperiode etter for selvsentrert begjær. Det resulterte i den falne menneskeheten som vi kjenner i dag. Ettersom den allmektige og allvitende Gud gjorde visse skapelsesprinsipper gjeldende for mennesket, måtte mennesket selv finne veien til seier. Men for dem som er uvitende om Gud, har det ikke vært lett å  innrette seg etter Guds vilje.

Gud valgte seg ut israelsfolket og arbeidet gjennom dem for å realisere det som var hans vilje. Gud strevde i 4000 lange bibelske år for å kunne gjøre godt igjen problemet med ursynden, fra han begynte med ett individ [Abraham] helt til han fikk en nasjon. Gud lovet at han ville sende Frelseren, Messias, Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, og gjorde det. Men hvordan gikk det?

Jesus ble født som Guds enbårne sønn. Gud skapte mennesket som mann og kvinne. Fordi Jesus er mann, måtte han treffe en kvinne. Maria, Sakarjas familie, datidens jødiske ledere og jødefolket skulle ha hjulpet Jesus med å finne hans brud, men de oppfylte ikke sitt ansvar. Jesus kunne ikke realisere Guds ideal alene. Det var ikke til å unngå at Jesus måtte gå korsets miserable vei. Under slike omstendigheter profeterte han at han ville komme igjen. Han ville komme igjen for å holde Lammets hellige bryllup. Lammets hellige bryllup!

Les videre