Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/Verden er begynt å forstå
Verden er begynt å forstå 2016-11-24T13:01:31+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Verden er begynt å forstå

Ærede ledere fra hele verden, distingverte gjester fra Norge og andre land, mine damer og herrer! På vegne av De sanne foreldre og deres familie, og velsignede medlemmer av Enhetsbevegelsen i hele det store makrokosmos (dvs. både i den åndelige og den fysiske verden) ønsker jeg dere hjertelig velkommen og uttrykker min dypeste takknemlighet til dere for at dere kom for å delta på «Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre».

I fjor æret tusener av utsendinger og toppledere fra 120 land oss med sitt nærvær ved flere anledninger, inkludert vårt gullbryllup og vår kroning, «Festivaler for å minnes personer som etterlot seg et varig bidrag til fred», holdt ved FNs hovedkvarter og i byer rundt om i USA og verden, samt mange andre viktige begivenheter.

Nok en gang vil jeg på vegne av det koreanske folk og hele menneskeslekten uttrykke hvor takknemlig jeg er.

Mine damer og herrer, dette er en tid da mye skjer i Guds forsyn. I fjor feiret jeg min nittiårsdag og begynte på ferden mot de hundre. Jeg er blitt velsignet med langt liv og har levd lengre enn folk flest. I året som gikk, kunne min kone og jeg også feire 50-årsjubileet for vårt bryllup. Hvis vi ser det i lys av Guds forsyn, var fjoråret ikke bare året vi feiret vårt gullbryllup, men også et jubelår.

Vi har fjorten barn. Fem er uteksaminert fra Harvard-universitetet. Blant våre mer enn førti barnebarn er det allerede flere som studerer der.

Mange flotte menn og kvinner fra 194 land er begynt å anerkjenne og følge oss som Fredskonge og -dronning og Sanne foreldre.

Les videre