Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/Veien tilbake til det tapte idealet
Veien tilbake til det tapte idealet 2016-11-24T13:01:30+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Veien tilbake til det tapte idealet

Mine damer og herrer, Gud skapte oss som sine barn. Som det opprinnelige, absolutte, unike, uforanderlige og evige vesen, skapte Gud menneskene ved å blåse sin kjærlighet inn i dem for å gi dem sjel. Hvis det ikke hadde vært for syndefallet, ville vi ha vært i stand til å bli fullkomment modne – også ens åndelige jeg ville ha blitt det – slik Gud er fullkommen, fullføre veien basert på en absolutt tro, en absolutt kjærlighet og en absolutt lydighet, og oppnå et evig liv.

Men dessverre er menneskene nedstammet fra syndefallet. For å leve et fullkomment liv må alle uten unntak få nytt liv ved hjelp av Velsignelsen fra Sanne foreldre og gå gjennom de tre stadiene gjenfødelse, oppstandelse og evig liv. I en slik sammenheng betyr «gjenfødelse» at individet får nytt liv. «Oppstandelse» henviser til at en familie og en nasjon får nytt liv. «Evig liv» betyr at hele menneskeheten når en fullkommen modenhet og lever i all evighet i Guds «hjemland» etter å ha opprettet himmelriket her på jorden og i den åndelige verden ved å stille seg til tjeneste for Sanne foreldre, Fredskongen og -dronningen.

Deres forfedre i den åndelige verden skal nå komme tilbake til jorden mens Sanne foreldre lever her. Som en konkret manifestasjon av Gud, som er uten form, veileder de personlig alt liv og alle ting. Deres forfedre kommer til å gå gjennom en slik Velsignelse i de tre stadiene gjenfødelse, oppstandelse og evig liv. De kommer også til å fullføre et kurs i «Essensen i De sanne foreldres lære» (참부모님의 본체론  – cham pumonim-eui boncheron på koreansk) — en opplæring i en absolutt trofasthet i ekteskapet. Bare da kan forfedrene gå inn i den høyere dimensjon med frihet vi mennesker opprinnelig var ment å komme til, og her på jorden bli kvalifisert til å bli en borger i himmelriket – 천일국 (Cheon Il Guk) på koreansk.

Les videre