Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/Tiden er kommet for å etablere himmelrikets tradisjoner
Tiden er kommet for å etablere himmelrikets tradisjoner 2016-11-24T13:01:30+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Tiden er kommet for å etablere himmelrikets tradisjoner

Men uansett hvor mye uselviskhet og nestekjærlighet man har praktisert i sitt liv, kan ingen være sikker på en inngangsbillett til verden med evig liv uten å ha fått sitt ekteskap velsignet av De sanne foreldre, dr. og fru Moon, og fått en seunghwa-velsignelse fra dem. Det er fordi foreldre-barn-forholdet mellom Gud og menneskeheten ble brutt fordi menneskets første forfedre falt. Dere må ta dette punktet seriøst.

Mine damer og herrer, denne tidsalderen, da Gud har introdusert Himmelrikets kalender, er en alvorlig tid. Nå er tiden inne for verdens 6,5 milliarder mennesker til å forstå læren jeg mottok fra himmelen. Som Sann far, ansvarlig for å gi hele menneskeheten evig liv, underviser jeg i denne læren. Nå er tiden kommet da dere kan la hele verden høre de gode nyhetene om Sanne foreldres komme.

Tiden er kommet for å ære og arve tradisjonene og ånden til det koreanske folk. Det var fra dem Sanne foreldre dukket opp. Tiden er inne til å etablere himmelrikets tradisjoner og skape fred i verden ved å forene alle 6,5 milliarder mennesker i verden med FN. Idet vi begynner på Himmelrikets kalender, ber jeg dere å ikke glemme at seunghwa-velsignelsen er en hellig seremoni, der hvem som helst kan arve verdensanskuelsen til en hellig innbygger av himmelriket og feire at Gud og hele menneskeheten blir befridd fra sin lidelse.

På den måten kan idealet som familier basert på sann kjærlighet representerer, bli realisert, samtidig som Gud og hele menneskeslekten, både de i den åndelige verden og de i den fysiske verden her på jorden, kan bli fullstendig ett med hverandre, slik at et fredsrike vil begynne å vokse fram i vår verden. Benytt denne anledningen til å uttrykke deres takknemlighet til Gud og De sanne foreldre for å ha gitt nøklene til velsignelses-seremonien og seunghwa-seremonien til alle verdens nasjoner, og på den måten la tradisjonene i himmelriket, Cheon il guk på koreansk, bli opprettet basert på Sanne foreldre.

Jeg ber dere sammen med meg gi vår himmelske Far og De sanne foreldre applaus for den sjenerøse nåde de har vist oss i form av et dyrebart nytt liv, uten at vi blir bedt om noe til gjengjeld.

Les videre