Min selvbiografi 2016-09-27T18:34:10+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Min selvbiografi

Mine damer og herrer, for to år siden ble mine memoarer, As a Peace-Loving Global Citizen (Norsk utgave: Mitt liv for verdensfred), en ærlig og oppriktig fortelling om mitt liv, utgitt. I denne boken gir jeg dere innsikt i hvordan jeg oppdaget Guds vilje for menneskeheten og veien vi må følge som Guds barn. Mitt liv har vært et typisk eksempel på ordtaket «Hvis du ikke lykkes første gang, prøv igjen og igjen og igjen.» Jeg har like mye tro på denne boken som på hoondok-lærebøkene og læremidlene jeg nevnte. Av den grunn anbefaler jeg min selvbiografi til dere og er overbevist om at den vil vise dere hvordan dere kan leve basert på sanne prinsipper. Memoarene trekker ikke noe fra eller legger noe til, men forteller dere om mitt nitti år lange liv slik det har vært. Hele livet har jeg alltid gjort det Gud har bedt meg om. Jeg ber dere å lese denne beretningen om sann kjærlighet grundig og finne dype innsikter.

Jeg har allerede nevnt at ens liv ikke kaster skygge når ens forhold til Gud er like vertikalt som lyset fra solen når den står i senit. Hvis vi alle kan bli lysende eksempler og lever et strålende liv, vil syndens skygger ikke ha en nubbesjanse. De som tar imot lyset, blir det takk skyldig. Jeg ber dere å tørke bort tårene til dem som lever i nød og fattigdom, og som lysende eksempler leve et liv preget av en sann kjærlighet som jager bort alt mørke.

Les videre