Livets tre stadier 2016-09-28T16:48:42+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Livets tre stadier

Vi kan se at livet til hver enkelt går gjennom tre stadier. Basert på en sann familie Gud har vist sin gunst til og velsignet, blir alle ved hjelp av Sanne foreldres kjærlighet unnfanget som et nytt menneske. Livets første stadium er de ni månedene vi tilbringer i morslivet. Det finnes ingen unntak! Enten vi er oss det bevisste eller ikke, tilbringer vi alle uten unntak ni måneder i morslivet. Selv om morslivet er mindre enn en del riskokere, er det for det ufødte barnet større enn hele universet.

Hva med vår fødsel inn i livets stadium nummer to, som er her på jorden? Hvordan kan vi finne de riktige ordene for å beskrive strabasene en nyfødt baby må gjennom når den kommer inn i en helt ukjent verden? Den første ensomme gråten til en nyfødt er når den opplever den store og vidstrakte verden den lille møter når den kommer ut fra morslivet. En slik gråt betegner også et løfte om en hundre år lang fremtid, idet man blir velsignet med og kan feire et nytt liv i tid og rom.

Vi er alle blitt velsignet på den måten og blitt født, slik at vi kunne gå gjennom livets andre stadium. Selv om hundre år er mye lengre enn de ni månedene vi tilbringer i morslivet, glem ikke at det like fullt er en viss vei vi må følge som leder til et høyere mål. Vi har glemt den formen for bevissthet vi hadde i morslivet, og dere tenker kanskje at vi lever livet maksimalt med en høyere form for bevissthet i denne store, vidstrakte verden. Likevel gjenstår det et siste stadium i livet. Det er veien mot et evig liv.

Dette tredje stadiet er i en verden med et evig liv, den åndelige verden. Vi går inn i den når livet her på jorden tar slutt. Vi var opprinnelig ment å gå inn i åndeverden etter å først ha oppnådd en åndelig fullkommenhet i vårt liv her på jorden. Det hinsidige er en verden som mennesker nedstammet fra syndefallet ikke kan forestille seg. Det er en verden der vi er hevet over tid og rom. En ufødt baby kan ikke forestille seg livet her på jorden. Akkurat på samme måte kan heller ikke vi som lever og puster i denne fysiske verden, gjøre oss begrep om den åndelige verden. Det er der vi blir gjenfødt med en åndelig kropp og er ment å leve og puste sann kjærlighet.

Mine damer og herrer, når man står overfor døden, skjelver man kanskje av frykt og er livredd hvis man ikke forstår den egentlige betydningen av å dø. Selv om menneskehetens historie er mer enn seks tusen år lang, har dessverre ingen lært oss mennesker sannheten om døden. Nå i historiens siste dager har jeg, som menneskehetens Sanne far, kunnet åpenbare en slik sannhet, en slik himmelsk hemmelighet.

Les videre