Himmelrikets tidsalder 2016-11-24T13:01:30+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Himmelrikets tidsalder

Når himmelrikets tidsalder virkelig begynner, blir den åndelige og den fysiske verden knyttet sammen og blir ett med hverandre. Da kommer alt i universet for første gang til å kommer under en forvaltning der den sentrale rolle innehas av en «Forening for den åndelige og den fysiske verdens enhet». Det er første gang en slik forening blir etablert her på jorden. Det betyr at Guds arbeid da kommer til å bli utført basert på Guds lover og veien Gud vil vi skal gå. Det blir da slutt på valg holdt på en rent verdslig måte her på jorden. Alle kommer til å bli en stor global familie basert på tverrkulturelle ekteskap og seremonier der man inngår velsignede ekteskap for verdensfred. Vi kommer til å nyte et liv i fred og ro, fullt av sann kjærlighet og lykke i et hellig fredsrike. La meg få si det én gang til: En slik dag er nå ikke langt unna.

Les videre