Guds «hjemland» 2016-09-28T17:56:35+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Guds «hjemland»

[…] De sanne foreldre har oppnådd en ultimat enhet. Basert på den nødvendige standard for fullkommenhet, fullførelse og ferdiggjøring forkynte de og ofret til Gud tidsalderen for Guds fulle transcendens, Guds fulle tilstedeværelse i den skapte verden, Guds absolutte autoritet og allmektighet.

I forbindelse med seunghwa-seremonien for USAs tidligere utenriksminister General Alexander Haig proklamerte jeg dessuten at seiersformelen til det første, andre og tredje «Israel», som i min levetid fullførte seremoniene for gjenfødelse, oppstandelse og seunghwa, kunne bli overført til Korea. Korea kommer nå til å bli Guds «hjemland» og «hjemsted». «Internasjonal sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre» ble holdt i Korea 8. juli 2010. Der ble det forkynt at Korea er Guds «hjemland». Det samme ble senere forkynt i seremonier i USA, som representerer kristendommen som «det andre Israel», og i Jerusalem. På grunn av disse proklameringsseremoniene er alle barrierer – både de i den åndelige verden og de her på jorden – blitt fjernet. Derfor kommer med Gud som midtpunkt himmelen og jorden til å eksistere i all evighet, dag og natt, under Guds styre og støttet av Himmelens, jordens og menneskehetens Sanne foreldre.

Les videre