Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/Fra en naturorientert, via en menneskeorientert til en gudsorientert tidsalder
Fra en naturorientert, via en menneskeorientert til en gudsorientert tidsalder 2016-09-28T16:59:51+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Fra en naturorientert, via en menneskeorientert til en gudsorientert tidsalder

Ærede gjester, deres eksellenser, mine damer og herrer! Det er tydelig hvilken vei menneskeheten nå må ta. Hvorfor skulle dere nøle når dere står foran «D-dagen» som himmelen har åpenbart gjennom oss, De sanne foreldre? Det er nå bare seks hundre dager igjen. Dere vil bli velsignet av himmelen på deres ambisiøse og travle vei fremover.

Hvis dere tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid når dere ser på den historiske utvikling, ser dere at vi grovt regnet kan operere med tre stadier når vi tar for oss hvordan tidsaldrene forandrer seg. Først kom en naturorientert tidsalder, en tid dominert av følelser diktert av instinkter, materialisme og en nærhet til dyr og alt i naturen. Deretter kom en menneskeorientert tidsalder, da menneskets kunnskap og følelser ble prioritert og ble det fremherskende.

Disse to tidsaldrene var imidlertid forbigående faser. De var nødvendige forberedelsesstadier mennesket måtte gjennom for å kunne gå inn i en tidsalder da man blir i stand til å bli kvitt sin falne natur, finne tilbake til sitt opprinnelige gode jeg og leve som en stor forent familie, der man kan tjene Gud som sin Far. Når det skjer, går vi inn i en gudsorientert tidsalder. Det vil bli det siste stadiet, der mennesker som kjenner og føler Guds hjerte og vilje, følger en vei der man lever for sine medmennesker. Man blir i stand til det når man oppretter en absolutt standard ved å bli et rent menneske, både innvendig og utvendig, basert på den hellige velsignelses-seremonien. Nå er tiden kommet da vi tar fatt på himmelrikets (Cheon il guk på koreansk) tidsalder, en tid da vi blir i stand til å finne tilbake til hjertet til den ene sanne Gud. Jeg ber dere legge dere dette på hjerte.

Les videre