Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/En stor familie under Gud
En stor familie under Gud 2016-09-28T16:55:40+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

En stor familie under Gud

Mine damer og herrer, hvilken vei må menneskeheten ta i dag? Selv nå går flere titalls millioner av uskyldige liv tapt hvert år på grunn av krig, sykdom, sult og naturkatastrofer overalt i verden. På hvilket som helst område du iakttar, alt fra det individuelle til det kollektive plan — enten det er religion, politikk, utdanning, kultur eller ideologi — ser du hvordan folk sitter fast i gjørma som en selvsentrert egoisme produserer. De bygger murer rundt seg selv. Vi lever nå i en verden som har gått i oppløsning, en verden der oppriktig kommunikasjon har opphørt.

Til syvende og sist kan problemene som hjemsøker menneskeheten, bare bli løst ved hjelp av en verdensanskuelse som forkynner en stor familie under Gud, med andre ord en ideologi basert på sann kjærlighet. En slik lære er noe min kone og jeg, De sanne foreldre, mottok fra himmelen og har vært forkjempere for og undervist hele vårt liv. Denne læren er eneste måte for menneskeheten å finne veien på som leder til fred og lykke.

Les videre