Home/Taler/Himmelsk og jordisk sammenkomst/Det koreanske folks oppgave
Det koreanske folks oppgave 2016-09-27T02:18:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Det koreanske folks oppgave

Alle kristne er klar over at Gud sendte sin sanne sønn Jesus Kristus til jorden for to tusen år siden for å frelse menneskeheten. Jesus led imidlertid en miserabel død. Jødedommens ledere og jødefolket var ment å ta imot Jesus som Messias og følge ham med en absolutt tro, absolutt kjærlighet og absolutt lydighet. De skulle aldri ha latt Jesus bli korsfestet. Han gikk plutselig bort fra denne verden og etterlot seg ordene «Det er fullbrakt.» De ordene dreide seg imidlertid utelukkende om en åndelig frelse, og han lovet derfor å komme tilbake.

Mine damer og herrer, i all stillhet oppdro og forberedte Gud det koreanske folk i flere tusen år. Etter to tusen år med forberedelser bar hans arbeid endelig frukt da Gjenkomsten fant sted på den avsidesliggende koreanske halvøy. Fra gammelt av har koreanerne aktet og æret Gud som sin opprinnelige stamfar og trodd at de var nedstammet fra himmelen. De kalte det ene vesenet som var opphavet til hele menneskeheten, Hananim – «Den ene, som vi akter og ærer». De aktet og æret ham som Herren (som skapte natt og dag). Derfor kommer alle tall fra tallene en og to.

Fordi koreanerne akter og ærer Gud som sin opprinnelige stamfar, finner vi en ånd i det koreanske folks sjel og tradisjoner som dreier seg om en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle. De har livnært seg godt opp gjennom sin fem tusen år lange historie. Likevel har de ikke en eneste gang invadert eller plyndret andre nasjoner eller folk. Det koreanske folk har det fortsatt i blodet å gjøre noe for hele menneskeheten. En ånd som dreier seg om å tjene sine foreldre hengivent med kjærlighet og respekt, være trofast og lojal – livets fundamentale dyder – er fortsatt levende slik den har vært i koreansk historie. Slike verdier finnes i Koreas menn og kvinner og er et uttrykk for det koreanerne er stolte av, og deres ånd.

Jeg har arvet slike tradisjonelle verdier som hyo – å tjene sine foreldre hengivent med kjærlighet og respekt. Vi finner et eksempel på denne verdien i folkeeventyret Shimcheong, om en eksemplarisk datter som ofret sitt liv for at hennes blinde far skulle kunne få synet tilbake; den dype kjærligheten og trofastheten Choonhyang viser. Hun overvant sin redsel for døden for å kunne holde sitt løfte til sin mann; og den uknuselige lojaliteten Admiral Yi Soon-shin viste da han ga sitt liv for å redde sitt land og folk, selv om han ble latt i stikken av kongen og andre ledere. Disse noble koreanske verdiene og tradisjonene er ikke blitt til på grunn av historiske tilfeldigheter. Ved hjelp av disse verdiene har himmelen forberedt det koreanske folk. Fremveksten av slike verdier er en del av Guds arbeid for å legge et grunnlag for på nytt å kunne sende Messias. Basert på slike forberedelser og den åndelige energien på den koreanske halvøy sto jeg til slutt fram med himmelens godkjennelse til å være menneskehetens Sanne far og kongenes konge.

Les videre