Budskapet oppsummert 2016-09-28T17:59:50+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Himmelsk og jordisk sammenkomst for å forkynne budskapet til Guds konkrete manifestasjon, som har kommet og slått seg ned her på jorden som Himmelens, jordens og menneskehetens sanne foreldre

Budskapet oppsummert

Ærede gjester, i en så alvorlig og viktig tid må det nå finne sted revolusjonære og enorme forandringer i livet dere lever. La oss i lys av alt dette oppsummere budskapet som himmelen har gitt oss i dag.

For det første må alle velsignede familier akte og ære Gud som midtpunkt i sine familier. Hver dag må de komme sammen for å lese og lære. Da kan foreldre og barn bli fullstendig ett med hverandre. Dere må med andre ord gi en grundig opplæring i Enhetsprinsippene, lærebøkene og læremidlene som De sanne foreldre har gitt dere, Fars selvbiografi og en absolutt trofasthet i ekteskapet slik det blir undervist i seminarene som tar for seg «Essensen av Enhetsprinsippenes lære» (원리본체론 – wolli boncheron – på koreansk).

For det andre har Gud sagt ja til å gi sin nåde til familieinstitusjonen, slik at den kan gå inn i en sfære i en høyere dimensjon basert på gjenfødelse og oppstandelse. Den nødvendige forutsetning for det er at foreldre og barn blir fullstendig ett med hverandre. Dere må med andre ord opprette den nødvendige standard for å bli absolutte foreldre og absolutte barn og opprette en absolutt familie.

For det tredje har menneskeheten beveget seg ut av sfæren preget av tidsalderen med gjenoppreisning ved å gjøre alt godt igjen. Dette er fordi De sanne foreldre har betalt prisen for det med sitt blod og sin svette ved å gå gjennom store strabaser. Glem derfor ikke at vi alle har ansvaret for å befri familier, slekter, folk, nasjoner og verden fra en verden som er som et helvete, i De sanne foreldres levetid. Nå da tidsalderen med gjenoppreisning ved å gjøre alt godt igjen er slutt, hva slags tidsalder begynner da? Et rike med fred og velstand i seierssfæren til Gud og De sanne foreldre skal vare i evighet.

For det fjerde går vi nå inn i en tidsalder med en sfære der Gud styrer direkte. Mine damer og herrer, jeg har sagt at det er mindre enn to år igjen til «D-dagen» forkynt av himmelen. Jeg ber dere å legge dere på hjerte at vi er gått inn i en æra med et fredsrike både her på jorden og i det hinsidige. Der kan alle dine slektninger i den evige verden komme tilbake til jorden for å få opplæring i «Essensen av Enhetsprinsippenes lære» (원리본체론 – wolli boncheron – på koreansk). I et slikt rike vil åtte generasjoner derfor leve sammen i én enkelt familie.

Mine damer og herrer, disse avsluttende bemerkningene forklarer i et nøtteskall hva alt mitt arbeid har gått ut på. Disse avsluttende bemerkningene representerer avslutningen på dette møtet, som blir holdt for den religiøse verden, jorden, den åndelige verden, den fysiske verden og verdens kain- og abel-sider, for å fullbyrde det jeg, dr. Moon, har oppnådd i løpet av hele mitt liv med Gud, den åndelige og den fysiske verdens overhode. Alt dette er noe som ikke kunne ha dukket opp i historien før nå.

[…] Mitt liv sluttfører seierssfæren på en avgjørende måte og skaper en verden der Gud, fullstendig seierrik med sitt gjenoppreisningsarbeid, ikke bare blir befridd fra sin lidelse, men blir fullstendig fri på grunn av veien De sanne foreldres liv har fulgt. De to sammenkomstene ble også holdt for å la tidsalderen etter himmelrikets komme bli fullkommen, fullført og ferdiggjort. […]

Les videre