Livets tre stadier 2016-08-02T21:51:08+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Livets tre stadier

Mine damer og herrer, la oss ta noen øyeblikk til å tenke over menneskets liv. Vi begynner livet i morslivet. De ni månedene vi tilbringer der som et foster, er et vannbasert liv. Vi er nemlig omgitt av fostervann. Vi kan ikke snakke eller bevege oss fritt, men det betyr ikke at vår tid i morslivet ikke representerer liv. Allerede i morslivet lever vi tydeligvis et liv Gud har gitt oss, og som er ment å være en forberedelse på livet her på jorden, som er neste fase. At vi ikke puster gjennom nesen betyr ikke at vi ikke lever. Et foster kan ikke forestille seg hvordan livet vil arte seg i dets neste fase, her på jorden. Det kan ikke forestille seg et liv utenfor morslivet. Det kan ikke forestille seg en tilstand der det ikke får all sin næring fra sin mor gjennom navlestrengen.

Vi mennesker er imidlertid skapt slik at tilværelsen i morslivet tar slutt når tiden er inne. Da begynner vårt jordiske liv. Dette skjer i samsvar med universets lover, uavhengig av vår egen vilje. En ny, enorm verden, som vi ikke engang kunne ha forestilt oss, dukker opp. Vårt liv i vann tar slutt, og vårt nye liv i jordiske omgivelser tar til. De ni månedene i morslivet går over i et ca 100 år langt jordisk liv. Vi mennesker lever da på mange forskjellige og helt enestående måter, idet vi forbereder oss på den siste fasen i vårt liv, dvs livet etter døden, i den åndelige verden.

Vi har en verden som er evig og uendelig, i vente. Men i vårt fysiske liv er vi mennesker like lite i stand til å forestille oss den åndelige verden som vi var i stand til å forestille oss livet her på jorden mens vi fremdeles var i morslivet. Vårt liv på rundt 100 år på jorden vil gå over i et liv i den evige verden utenfor tid og rom. I morslivet fikk vi næring fra vår mor via navlestrengen. I vårt jordiske liv mottar vi de tre grunnleggende elementene i universet: vann, luft og lys. Så snart vi kommer til den åndelige verden, trenger vi ikke lenger fysisk næring. I stedet kommer vi til å ånde inn kjærlighet i et evig liv. Uten unntak lever vi mennesker gjennom tre stadier: ni måneder i morslivet, ca. 100 år på jorden og i evighet i den åndelige verden. Dette er ikke noe vi selv velger. Det er en velsignelse og nådegave fra Gud.

Finnes det noen større velsignelse eller nådegave?

Les videre