Home/Taler/Guds «hjemland» og fredsrike/Hva Gud har måttet fordøye
Hva Gud har måttet fordøye 2016-08-02T22:20:15+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Hva Gud har måttet fordøye

Ærede gjester, det er nå 80 år siden jeg begynte å søke etter slike utrolige himmelske hemmeligheter og la ut på veien jeg selv måtte gå for å kunne vise menneskeheten vei. Jeg har gått gjennom ensomhet og miserable omstendigheter. Jeg måtte kjempe meg gjennom lidelser og vansker ingen noensinne har gått eller noensinne kommer til å gå gjennom. Det har vært en vei som tydelig har vist meg hva Gud er og har lært meg om virkeligheten til den allmektige Gud. Hvert eneste ett av de seks milliarder mennesker på jorden er blind. Selv om de virker helt normale, kan de ikke se en tomme foran seg. Men dette har ikke forhindret folk fra å gi seg ut for å være filosofer og teologer som har forstått den åndelige sannhet. På den måten har de brakt sorg til Gud. Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, som forutsetter at noen lever sitt liv for ham og trøster ham, kunne ikke engang komme i gang.

Jeg har ikke tall på alle dagene jeg gråt i dyp fortvilelse etter at jeg oppdaget Guds hjertes innerste verden. Hvem kunne vel ha forestilt seg en sorgtynget Gud? Han har utført sitt frelsesarbeid i tusener, ja titusener av år etter at de første to mennesker falt, de som han skapte som sine barn og forsøkte å gi rollen som sine evige partnere, som skulle respondere på hans sanne kjærlighet. Gud ble lammet av sorg, samtidig som han ble vred (rasende). Hans sorg ble større enn hva hans hjerte kunne romme. Opprinnelig var Gud menneskehetens Far og herlighetens konge, men fienden, Satan, stjal Guds trone og posisjonen som Forelder. Selv om Gud i høyeste grad levde og utførte sitt frelsesarbeid, sa folk han var død, spottet ham og gjorde forferdelige ting mot ham. Likevel holdt han tålmodig ut alt han måtte gå gjennom, og så frem til dagen da vi mennesker selv ville forstå sannheten. Jeg håper dere forstår at det er fordi Gud utfører sitt frelsesarbeid basert på sann kjærlighet, som dreier seg om å leve for andre, og fordi vi er evige vesener, at han ikke rett og slett tilintetgjorde universet og begynte på nytt, da han så sine barn falle ned i det bunnløse dypet som syndefallet skapte.

Ettersom Gud er allvitende og allmektig, kunne han ha holdt dom over verden og Satan med én gang og knust dem sønder og sammen. Selv med en slik makt har han hittil alltid valgt å fordøye i sitt hjerte all forakten han er blitt vist og alle anklagene mot ham. Fordi han er vår Far, har han valgt en fengselslignende tilværelse for seg selv. Mine damer og herrer, har dere tilbrakt en eneste dag foran Gud og bare lukket øynene for hvordan han biter tennene sammen og holder ut en menneskehet som tilhører djevelens arvelinje og ble et redskap for Satan? Kan dere lukke øynene for hvordan han utålmodig venter på dagen han skal bli befridd fra sin lidelse, ja fullstendig befridd?

Les videre