Guds ideal kan endelig bli realisert – 2 2016-08-02T22:55:25+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Tidsalderen da Guds ideal endelig kan bli realisert – 2

10. april i år [2004] erklærte jeg: «den fullstendige befrielse av engleverden», «den fullstendige befrielse fra kain-abel-konflikter» og «den fullstendige befrielse av Den kosmiske forelder (Gud), Himmelens og jordens foreldre (De sanne foreldre) og hele menneskeheten – både de i den åndelige verden og de i den fysiske verden – sine foreldre (De sanne foreldre)». Når jeg erklærte 1. mai at Guds «hjemland» og fredsrike blir bygd basert på en sfære der Gud ikke bare blir befridd fra sin lidelse, men blir fullstendig fri, betyr det at jeg er i ferd med å fullføre mange forskjellige plan med åndelige betingelser, nødvendige for at Gud skal kunne utøve sin makt, som preges av at han er allestedsnærværende, har den høyeste autoritet, er allmektig og står over alt og alle. At Gud blir befridd fra sin lidelse og blir fullstendig fri, er en forutsetning for at frihet, fred, enhet og lykke skal kunne spre seg overalt i vårt land. I den forstand har feiringen i dag av femtiårsjubileet til Hellig åndelig forening for global kristen enhet (Enhetskirken), som jeg grunnla, spesiell betydning.

Gud velsigner dere alle, hver eneste en til stede her i dag. Selv om vi bare er sammen en kort tid her, kan dere, ved å leve basert på det jeg har lært dere i dag, bli kvalifiserte for himmelriket. Det betyr at dere for det første lever i visshet om Guds eksistens, i den grad at dere kan føle ham så nær at det føles som om dere har hudkontakt. For det andre: Lev i visshet om at den åndelige verden er virkelighet. Bruk livet her på jorden til å forberede deg på ditt evige liv i den åndelige verden. For det tredje: Lev et liv der du tar samvittighetens stemme like alvorlig som din lærer, din Gud eller dine foreldre.

Flammene fra sann kjærlighet, som nå får ny næring fra det 21. århundres «vårlige briser», sprer seg som en skogbrann over hele verden. Mange har innsett verdien i at unge fra land som tradisjonelt har vært fiender, gifter seg med hverandre fordi de tror det skaper fred i verden. Akkurat som vann, luft og lys fyller opp det minste tomrom, fyller bevegelsen som forfekter sann kjærlighet, hele jorden. Intelligente unge mennesker som ønsker å arve Guds kjærlighet, et liv med Gud og Guds arvelinje og opprette et fredsrike her på jorden, er nå i ferd med å våkne opp til muligheten av å se disse ønskene bli virkelighet.

Eminente ledere fra hele verden, jeg håper også dere vil slutte dere til dem som føler de vil ta ansvar, som en eier, for opprettelsen av himmelriket her på jorden, og dets rettferdighet. Jeg håper dere vil kjempe for sann kjærlighet som en revolusjonær hær og leve basert på en sannhet som beskriver sann kjærlighet som noe som vokser seg større jo mer den praktiseres!

Takk for oppmerksomheten.

En tale Far Moon holdt 1. mai 2004, 50-årsdagen for grunnleggelsen av Enhetskirken.