Home/Taler/Guds «hjemland» og fredsrike/Guds ideal kan endelig bli realisert – 1
Guds ideal kan endelig bli realisert – 1 2016-08-02T22:56:13+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Tidsalderen da Guds ideal endelig kan bli realisert – 1

Det er viktig at vi forstår at nå, litt over tretti år senere, er menneskeheten gått inn i en ny tidsalder. Endelig kan Gud begynne å velsigne planeten vår. Alt jeg har blødd, svettet og grått for å gjenoppreise menneskeheten basert på godtgjørelse, dvs frelse mennesket, begynner nå å bære frukt.

I 2001, ved inngangen til det 21. århundre, arrangerte jeg «Seremonien da Gud ble kronet til konge» for å markere dagen han ble befridd fra sin lidelse, ja fullstendig befridd. Dette markerte også begynnelsen på tidsalderen da vi kan gå inn i Guds direkte styre. På det grunnlaget ble kroningsseremonien for «Kongen av verdensfred» holdt 23. mars i år [2004] i senatsbygningen i den amerikanske Kongressen. Internasjonale ledere fra jødedom, kristendom og islam og kongressmedlemmer kom sammen og kronet meg til «Kongen av verdensfred». Kan noe slikt skje som et resultat av arbeid utført av mennesker?

Akkurat som både profetert av Nostradamus og skrevet i det fjerne Østens viktigste profetiske bok, Kyeok Am Yu Rok, er Far Moon kommet som den Gud har utnevnt, og som har oppfylt sitt ansvar som menneskehetens Sanne far og fredskonge. Derfor ser vi nå en strøm, ja en enorm bølge, av ledere fra alle samfunnsområder og fra hele verden. De vil slutte seg til alle dem som arbeider for å bygge fredsriket her på jorden. De har innsett at det er umulig å skape fred uten min hjelp. Dette er tilfelle ikke bare på den koreanske halvøy, det eneste sted i verden der konflikten mellom den demokratiske og kommunistiske verden fremdeles splitter et uskyldig folk og deler et land i to. Også i Midtøsten, der vi i dag opplever den alvorligste og blodigste konflikt som truer freden i verden, er de begynt å forstå hvor nødvendig jeg er for fred.

Les videre