Gud som virkelighet – 2 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Gud som virkelighet – 2

Ledere fra hele verden, har dere kjærlighet? Har dere liv? Har dere en arvelinje og en samvittighet? Har dere da noensinne sett kjærlighet? Kan dere si at dere har sett liv, arvelinjen eller samvittigheten? Dere vet tydeligvis at disse eksisterer, men må likevel innrømme at dere ikke kan føle eller se dem. Dere har bare kjennskap til dem fordi dere oppfatter dem med sinnet deres. En lignende logikk kan også anvendes på spørsmålet om Gud eksisterer, eller om en person har sett eller ikke sett Gud. Ingen kan si at de ikke har sett Gud, eller at han ikke er til.

Når Gud kommer inn i sinnet, vet sinnet det. Når den allvitende og allmektige Gud er med deg, kan du få de hellige som døde for tusener av år siden, til å komme til deg. Du vil f.eks. også bli i stand til tydelig å kunne se hvem som sitter på den andre siden av en tykk vegg. Når den evige Gud kommer inn i ditt hjerte, blir slike ting mulige. Evigheten kan ikke forstås i en tidssammenheng, men tid eksisterer innenfor evigheten.

Universet vi lever i er omgitt av mysterier. Universet vårt er enormt stort. Det er 21 milliarder lysår i diameter. Hvis et lysår er distansen lys tilbakelegger på et år med en hastighet så stor at det kan gå sju og en halv gang rundt jorden på et sekund, prøv da å forestille dere hva slags vesen Gud, som skapte universet og styrer det, må være. Hvor stor måtte han nødvendigvis være, og hvor tung? Gud er den store visdommens konge, og han ordnet det slik at han kunne eksistere uten form, slik at han ville være i stand til å dra hvor som helst i universet på et øyeblikk eller gå gjennom et nåløye. Når vi leter i oss selv etter det beste stedet vi kan ta imot Gud, vår mest dyrebare skatt, blir den naturlige konklusjonen: «Hjertet er eneste rette sted.» Det er ikke noe tryggere eller mer komfortabelt sted for Gud. Hjertet er i stand til å bli Guds responderende partner, som i evighet kretser rundt ham. Dette er grunnen til at vi mennesker kan ha evig liv.

Les videre