Home/Taler/Guds «hjemland» og fredsrike/Gud som virkelighet – 1
Gud som virkelighet – 1 2016-08-02T02:21:45+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Gud som virkelighet – 1

Ærede gjester, alt jeg har lært bort, er gjennomsyret av én ting: At vi trenger inngående kunnskaper om Gud og den åndelige verden. Det er ikke nok med vage forestillinger om Gud, som om han var en matematisk formel vi en gang lærte utenat. I stedet må vi prente det inn i våre hjerter at Gud eksisterer, ja selv i vår benmarg. Vi må forstå forholdet Gud har til oss, og hva slags egenskaper han har. Vi må vite om den ideelle verden han ønsket helt fra begynnelsen av, og når en slik verden kan bli til. I like stor grad må vi forstå den åndelige verden. Den verden som venter oss etter døden, eksisterer definitivt, enten vi vil det eller ei. Vi må ha en presis forståelse av den evige verden hvis vi skal kunne bruke tiden her i denne verden til å forberede oss grundig for den neste.

Mine damer og herrer, la oss nå, med hånden på hjertet, tenke alvorlig gjennom ting. Hvis alle var overbeviste om Guds eksistens og hele tiden levde i hans nærvær, hva ville da hindre oss i å løse problemene i vår verden i dag?

Jeg går rett på sak: Gud eksisterer og er vår Forelder. Han lever og utfører sitt arbeid i livet til den enkelte. Han eksisterer uten form. Det går an å forestille seg Gud som stor. Da blir han uendelig stor. Det går også an å forestille seg Gud som liten. Da blir han uendelig liten. Hvert menneske har et sinn, men kan noen si med overbevisning og visshet hvor sinnet befinner seg?

Vi vet at energi eksisterer. Energi opprettholder liv, selv om den er usynlig. På samme måte eksisterer Gud absolutt med egenskaper som evighet, uforanderlighet og unikhet. Men vi kan ikke se Gud med våre øyne, som jo er en del av menneskets fysiske kropp. Gud er den opprinnelige energikroppen, og vi vil derfor ikke en gang være i stand til å se ham i den åndelige verden.

Derfor sier vi at Gud er allvitende, allmektig og allestedsnærværende. Fordi han er uten form, er det ikke noe som kan hindre ham i å dra hvor som helst han ønsker i den skapte verden. Han kunne passere rett gjennom kroppen din uten at du ville føle det. Idet han passerer deg, kunne han tråkke på deg mens du døser av, uten at du ville merke det. Tenk hvor fint dét egentlig passer oss. Hva ville du vel gjøre om Gud dukket opp og begynte å engasjere seg i hver eneste lille ting du gjør? Hvis du måtte leve med Gud synlig foran deg, hva ville du da gjøre? Sannsynligvis ville du ikke holde det ut en eneste dag før du fikk et nervøst sammenbrudd. Du kan ikke se hvor utrolig mye luft som passerer gjennom kroppen selv mens du sitter her. Hvordan skulle du da kunne vite hvordan Gud, som eksisterer uten form, passerer tvers gjennom deg mens han utfører sitt arbeid. Heller enn å si noe så dumt som «Vis meg Gud, og jeg skal tro,» burde du være takknemlig for at vi ikke kan se Gud.

Les videre