Home/Taler/Guds «hjemland» og fredsrike/Gud og menneske i en ideell verden
Gud og menneske i en ideell verden 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Gud og menneske i en ideell verden

Hvis menneskeheten ikke hadde begått syndefallet, men var født av foreldre med en opprinnelig god natur, ville det ikke ha vært nødvendig å krangle om Gud eksisterer eller ei. Vi ville ha skjønt det helt naturlig fra vi var født. Et spedbarn lærer ikke i morslivet hvordan det skal suge sin mors bryst. Det kommer helt naturlig så snart det er født. På samme måte ville mennesker født i en verden der syndefallet ikke hadde skjedd, helt naturlig ha tjent Gud som sin Far hele livet. Da Gud skapte Adam og Eva som de første to mennesker, var meningen at de skulle bli inkarnasjoner av Gud. Derfor gjorde han det slik at hans maskuline natur ble «plantet» i Adams sinn for all evighet og Guds feminine natur i Evas sinn til evig tid. Det betydde ikke at Gud ville bli delt i to. I stedet kom han til å eksistere som et vesen der de to aspektene ved hans tosidige natur er i harmoni med hverandre, forent, basert på kjærlighet.

På grunn av syndefallet mistet menneskeheten alt. Vi falt og havnet i en falsk verden. Tilsynelatende kan vi se, men vi er i virkeligheten blinde og vet ikke engang om Gud eksisterer eller ei. Hva kunne vel ha vært mer tragisk i menneskets historie?

Hvis Adam og Eva, skapt i Guds bilde, hadde vokst til modenhet, uten å falle, hadde nådd fullkommenhet og blitt kvalifiserte til å være menneskehetens foreldre, ville alle mennesker ha blitt i stand til å se tydelig, gjennom Adam og Eva, at Gud virkelig eksisterer. Da hadde vi ikke engang kunnet forestille oss at krangler som «Gud er til!» – «Nei, det er han ikke!» kunne ha oppstått. Gud ville ha levd sammen med oss og følt det vi følte, som menneskehetens Forelder i all evighet. Han ville ha vært sentrum i vårt liv og roten vår tilværelse kommer fra.

Vi kan bare si at vi virkelig kjenner Gud når vi føler ham i vårt hjerte og forstår hvordan han eksisterer i vårt daglige liv. Bare gjennom erfaring kan vi virkelig forstå at Gud er til.

Når vi, basert på personlig erfaring, forstår hvordan Gud eksisterer, vil vi bli i stand til å sanse Guds vilje fra øyeblikk til øyeblikk på en naturlig måte. Vi vil da bli i stand til å handle i samsvar med hans vilje uten at noen først må be oss. Vi vil da bli mennesker som ikke kan synde selv om vi forsøkte. Planen var at Gud, som er uten form, gjennom oss mennesker skulle få en konkret form. Han skulle utøve sitt herredømme med en personlighet og et utseende som en som tar eieransvar, ikke bare over hele skaperverket i denne fysiske verden, men også over den åndelige verden. Derfor er det aller viktigste vi kan oppnå i dette livet, å få kjenne Gud som virkelighet.

Les videre