Home/Taler/Guds «hjemland» og fredsrike/Endelig er det blitt mulig å forene sinn og kropp!
Endelig er det blitt mulig å forene sinn og kropp! 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds «hjemland» og fredsrike

Endelig er det blitt mulig å forene sinn og kropp!

Det er derfor at vi alle, i vårt liv på jorden, stopper opp og ser på oss selv, om igjen og om igjen, og spør vårt ustabile sinn og hjerte: «Hvor skal du?» De hellige og vise åndelige mestre kjempet med slike spørsmål hele sitt liv. Men ingen av dem var i stand til å komme med klare svar.
Riktignok fortsatte folk å tro på deres lære, slik at religioner oppsto, og hellige tekster som veiledet folkemassene i livets spørsmål, ble utgitt. Men like fullt er vi mennesker fortsatt ute av stand til å ha herredømme over vårt eget sinn.

Jeg har vært ute og reist hundrevis av ganger til land over hele verden for å gi veiledning og forkynne sannheten Gud viste meg. Uansett hvor jeg drar, eller hva slags publikum jeg har, stiller jeg alltid ett spørsmål. Jeg utfordrer dem som hører på meg: «Er det noen her som ikke opplever en konflikt mellom sitt sinn og sin kropp, ber jeg vedkommende å rekke opp hånden.» Hittil har ikke en eneste turt å rekke opp hånden.

Hva forteller det oss? Det betyr at mennesket fortsatt er slave av den falne naturen det arvet fra de første to menneskene, Adam og Eva. Vi er ennå ikke blitt befridd fra syndens åk. De hellige og vise bekrefter dette i sine bekjennelser fra den åndelige verden. De tilbrakte hele livet i faste og avholdenhet og fulgte hele tiden en vei med utrolig lidelse. De måtte innrømme at de ikke var i stand til å overvinne kjødets lyster i sitt jordiske liv. Disse innrømmelsene fortoner seg som fortvilte rop til deres disipler, som fortsatt insisterer på å følge i sine læremestres fotspor. De som regnes blant de vise og hellige, erklærer nå alle som én at jeg, Sun Myung Moon, for første gang har brakt fra himmelen sannheten om sann kjærlighet, som de var ute av stand til å fatte i sitt jordiske liv. Samtidig erklærer de at deres etterfølgere og etterkommere her på jorden absolutt må leve og handle i samsvar med min lære. Mange i den åndelige verden som angrer på at de ikke kunne treffe dr. Moon i sitt jordiske liv og støtte ham som Frelser, Messias, Gjenkomsten og Sann far, sender nå en strøm av budskap til oss. Resolusjonen som de vedtok i den åndelige verden, blir forkynt over hele verden. I den nære fremtid kommer alle religiøse mennesker til å begynne å motta åpenbaringer direkte fra grunnleggerne av sin religion. Det kommer til å bli en strøm av mennesker veiledet til å støtte og tjene dr. Moon som Sann far. De kommer til å samles som skyer på himmelen for å lære fra dr Moon sannheten om sann kjærlighet, som gjør det mulig for dem å forene sinn og kropp. De kommer til å lære hvordan vi skaper sanne familier. De kommer til å synge lovsanger, der de priser sin evige lykke som foreldre og barn både her på jorden og i himmelen.

Kommunister fra hele verden, som insisterte på at Gud ikke finnes, og som døde som materialismens ofre, intellektuelle journalister fra hele verden, som hadde makt over en hel generasjon, ja selv diktatorer og herskere som lot utallige mennesker bli ofre for sin absolutte makt, har fulle av anger kommet til meg og grått og tryglet om tilgivelse i sine budskap og resolusjoner fra den åndelige verden.

Les videre