Maria og Guds vilje – 2 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Maria og Guds vilje – 2

Maria måtte utføre noe som verken kunne forstås med sunn fornuft eller tolereres av datidens lover. Tre mennesker, Maria, Sakarja og Elisabet, hadde alle hatt sterke åndelige opplevelser, som de var dypt beveget av. De handlet i overensstemmelse med åpenbaringene som de hadde fått fra Gud. De hadde en betingelsesløs tro på Guds vilje, dvs. det Gud ønsket av dem.
Guds sønn var nå kommet til jorden. Men for at han skulle være i stand til å fullføre Guds vilje i en satansk verden, trengte han mennesker som kunne danne en beskyttende mur rundt ham og gi ham en trygg oppvekst. Gud forventet at de ovennevnte tre personene i Sakarjas hjem ville danne et slikt fundament. Det er mange ting vi må ta med i betraktning for å forstå hvordan de tre måtte investere seg med hele sitt hjerte, og hvor lenge de måtte være forent med hverandre, for at de skulle kunne beskytte Guds sønn og på samme tid tjene og støtte ham.
I Bibelen står det skrevet: «Maria ble hos Elisabet omkring tre måneder, og vendte så hjem» (Luk 1,56). Bibelen sier ikke noe om at Maria kommuniserte med Elisabet og Sakarja etter dette. Det var fra den tid vanskene begynte for Maria og Jesus. Sakarjas familie skulle ha dannet en beskyttende mur rundt Jesus hele hans liv.
Det varte ikke lenge før Josef oppdaget at Maria var gravid. Hvor stort må ikke hans sjokk ha vært! Han selv hadde ikke hatt noe forhold til henne. Likevel kom Maria, hans forlovede, som han var så glad i, gravid tilbake etter å ha vært et sted i tre måneder. Selvsagt presset Josef Maria hardt for å få vite hvem som var barnets far. Hva ville ha skjedd hvis Maria nå hadde fortalt alt rett ut, som det var? Hvis hun hadde avslørt alt, ville en hel klan ha blitt ødelagt av skandalen. Derfor sa Maria at det simpelthen var Den hellige ånd som hadde gjort henne gravid.
Det ble etter hvert lett å se at Maria var gravid. Folk rundt henne begynte å merke det. Hva ville ha skjedd hvis Josef hadde sagt at han ikke visste noe om det? Josef var imidlertid en rettferdig mann, som trodde på Guds åpenbaring. Han forsvarte Maria og sa at det var hans ansvar at hun var gravid. Selv om Maria nå ble spottet og gjort narr av fordi hun var blitt gravid mens hun kun var forlovet, så unngikk hun i hvert fall å bli steinet til døde.
På denne måten beskyttet Josef Maria til å begynne med. Han var virkelig glad i henne, men dypt i sitt hjerte led han store kvaler. Spesielt etter at barnet var blitt født, når Josef kunne se ham foran seg med sine egne øyne, ble Josef ofte plaget av en nagende tvil angående hvem som var far til Jesus. Etter hvert som Jesus ble eldre, ble forholdet til Josef heller kjølig. Derfor var det vanlig med konflikter i familien. Jesus ble sett på som et uekte barn. Han fikk ikke den nødvendige beskyttelse fra Sakarjas familie. På toppen av det hele hadde han et vanskelig forhold til Josef. Av den grunn vokste Jesus opp med en ubeskrivelig ensomhet i sitt hjerte.

Les videre