Maria og Guds vilje – 1 2016-07-30T21:12:40+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Maria og Guds vilje – 1

Mens hun var forlovet med Josef, mottok Maria det utrolige budskapet fra erkeengelen Gabriel at Messias ville bli født av henne (Luk 1,31). Ifølge datidens lover skulle en ugift kvinne som ble gravid, henrettes. Likevel aksepterte Maria med en absolutt tro det som var Guds vilje med hennes liv. Hun sa: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt» (Luk 1,38).
Maria spurte en av sine slektninger, den høyt respekterte presten Sakarja, om råd. Sakarjas kone, Elisabet, var allerede gravid med døperen Johannes. Elisabet tok imot Maria og sa: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg?» (Luk 1,42-43). Med disse ordene vitnet hun om Jesu unnfangelse.
Slik var Maria, Sakarja og Elisabet de aller første som fikk vite om Messias’ fødsel. Alle tre hadde den uhyre viktige oppgaven å gjøre sitt beste for å adlyde Guds vilje og å støtte og tjene Jesus på en tilfredsstillende måte. Sakarja og Elisabet lot Maria få bo hos seg. Jesus ble unnfanget i Sakarjas hjem.
Elisabet og Maria var kusiner på morssiden. Men sett ut ifra den gjenoppreisningsplan Gud fulgte, var de som to søstre: Elisabet den eldste (i kain-posisjon) og Maria den yngste (i abel-posisjon). I Sakarjas nærvær mottok Maria Elisabets hjelp. Dermed opprettet Maria også en betingelse på det nasjonale plan, gjennom Sakarjas familie, for å godtgjøre Leas og Rakels mangel på enhet i mor-sønn-forholdet i Jakobs familie. Dette la forholdene til rette for at Jesus kunne bli født. For første gang i menneskehetens historie kunne sæden som skulle bli til Guds sønn, sæden som skulle bli til en Sann far, bli mottatt i en mors liv som var forberedt, og der det ikke fantes noen betingelser for Satan til å komme med sine anklager. Dermed ble Guds enbårne sønn født her på jorden for første gang i historien. Gud var helt og fullt opptatt av ham som sin første kjærlighet.

Les videre