Jesus sett med verdslige øyne 2016-07-30T21:54:13+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Jesus sett med verdslige øyne

Når et menneske blir invadert av Satan, mister vedkommende fullstendig den åndelige velsignelse og inspirasjon som han eller hun eventuelt hadde. Fast tro på Gud, tillit til ham og takknemlighet overfor ham går tapt. Man begynner å se alt med verdslige øyne. Det var dette som skjedde med Maria. Hun hjalp ikke Jesus med bryllupet han ville ha. Tvert imot motsatte hun seg det fullstendig. Dette var den direkte årsaken til at Jesus aldri fikk sin brud. Derfor kunne han ikke bli Sann far og ble i stedet nødt til å gå korsets vei.
Ved bryllupsfeiringen i Kana sa Jesus til Maria: «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» (Joh 2,4). Dette er et uttrykk for at Jesus bebreidet Maria for å hjelpe til med bryllupet til en fjern slektning samtidig som hun ikke sørget for at Jesus fikk sin brud. Nettopp det var den aller viktigste forutsetning for at Guds gjenoppreisningsarbeid skulle lykkes. I lys av dette kan vi også forstå hvorfor Jesus sa: «Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?» (Matt 12,48).
Jesus møtte motstand fra Maria, sin egen mor, fra Sakarja og Elisabet, og til slutt også fra døperen Johannes. Dermed mistet Jesus ethvert håp om at hans egne slektninger ville støtte ham og hjelpe ham med å fullføre sin oppgave. Jesus dro tomhendt hjemmefra for å opprette et nytt åndelig grunnlag. Han måtte med andre ord begynne på et helt nytt fundament for Guds gjenoppreisningsarbeid.
Da Jesus dro hjemmefra, hadde han ikke noe sted å gå til. Han sukket oppgitt: «Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på» (Matt 8,20). Grunnlaget fra hans egen familie og slekt var gått tapt, og Jesus måtte derfor bygge et nytt fundament, som kunne erstatte det første. Dette var Jesu tre års offentlige virke.
Det endte imidlertid med at Jesus ble utsatt for Satans direkte angrep, ettersom folket ikke trodde på Jesus, og selv disiplene begynte å vakle i sin tro. Derfor falt grunnlaget som Jesus hadde, helt i grus, og det ble nødvendig å gå korsets vei. Opprinnelig kom Jesus til jorden som Messias for å velsigne sine disipler og hele menneskeheten. Han skulle ha opprettet et Guds rike uten synd. På grunn av folkets mangel på tro på ham, og fordi han ikke kunne få sin brud, kunne han ikke bli til Den sanne far og kunne heller ikke fullføre sin oppgave.

Les videre