Ingen brud for Jesus – 2 2016-07-30T21:30:52+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Ingen brud for Jesus – 2

Sakarja, Elisabet og døperen Johannes vitnet til å begynne med om at Jesus var Guds sønn. Likevel er det dessverre ingen grunn til å tro at de noensinne ga ham sin støtte og tjente ham. Sakarja foretok seg ikke noe. Johannes inntok en posisjon der han ikke hadde noe med Jesus å gjøre. Derfor ble veien Jesus nå måtte gå, mye vanskeligere, og til slutt ble det umulig for folket å følge ham. Da Sakarjas familie dessuten mistet sin tro på Jesus, og etter hvert begynte å se på ham fra en verdslig synsvinkel, ble det umulig for dem å hjelpe Jesus med å få den bruden han ønsket.
Det neste punktet vi skal ta for oss, er hvordan forholdet til Josef og Maria påvirket Jesus. Maria sto i en posisjon der hun skulle gjenoppreise Eva og Tamar gjennom godtgjørelse. Derfor skulle forholdet til Josef aldri ha utviklet seg til noe mer enn en forlovelse. Sett ut fra den planen Gud fulgte i sitt gjenoppreisningsarbeid, skulle de ikke ha inngått et ekteskapelig forhold. Det var av den grunn Guds ønske at de ikke skulle ha noe seksuelt forhold hverken før eller etter Jesu fødsel. Etter at Jesus var kommet til verden, var Josefs hjerte fortsatt fullt av kjærlighet for Maria. Hun burde imidlertid ha næret et ønske om å skille lag med Josef og å oppdra Jesus som Guds sønn.
Dette var imidlertid noe som i virkeligheten vanskelig lot seg gjøre. Selv om hennes opprinnelige sinn ikke ville det, inngikk Maria et seksuelt samliv med Josef. De fikk barn, og dermed hadde hun gjort samme feil som Eva. Satan hadde nå den betingelsen han trengte for å invadere Maria og Josef. Jesus var den eneste som ikke kom under Satans herredømme. Alle de som skulle ha beskyttet ham, havnet på Satans side: hans far, hans mor, hans brødre på abel-siden (døperen Johannes og hans brødre) samt Jesu brødre på kain-siden (barna til Josef).

Les videre