Ingen brud for Jesus – 1 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Ingen brud for Jesus – 1

Jesus ble klar over hvilken vei Messias måtte gå. Uten å ha noen å dele sine bekymringer med, var Jesus dypt frustrert over sin ensomme situasjon, som utgjorde en alvorlig barriere som han måtte overvinne for å kunne utføre Guds vilje. Messias er Den sanne far. Det er en oppgave som det er umulig å lykkes med uten en substansiell brud. Jesus måtte gjenoppreise det erkeengelen opprinnelig hadde gjort da han med falsk kjærlighet fikk Eva til å falle, i hennes oppvekst, mens hun ennå bare var en søster for Adam. Jesus, som kom som Guds sønn, i stedet for Adam, skulle derfor få til kone den yngre søsteren til en utvalgt person i en erkeengel-posisjon. Dette var ingen annen enn Sakarjas datter, den yngre søsteren til døperen Johannes. I en verden der Satan innehar rollen som eieren, som sitter med makten, er noe slikt bare realisérbart hvis det finnes et beskyttende grunnlag i form av betingelsesløs tro. Det tragiske var at grunnlaget som eksisterte rundt Jesus, til slutt falt helt i grus.
Sakarja og Elisabet hadde mottatt åpenbaringer fra Gud og var velsignet av ham. Hvis de ikke hadde mistet den absolutte tro de hadde til å begynne med, ville situasjonen ha vært en helt annen. Hvis de hadde fullført sitt ansvar, ville Maria fortsatt ha kommunisert med dem og spurt dem om råd, selv etter de tre månedene hun hadde bodd sammen med dem. Sakarjas familie var utvalgt av Gud som menneskehetens representanter for å vise et eksempel når det gjaldt å beskytte og tjene Messias og vitne om ham, selv etter at han var født. Deres oppgave var ikke bare å tjene Jesus med hengivenhet og et oppriktig hjerte og å vise ham en omsorg som var Guds sønn og Messias verdig. De skulle også ha mottatt Guds vilje gjennom ham og fulgt ham betingelsesløst. I tillegg var døperen Johannes født for å tjene Jesus. Hans ansvar var å få folket til å angre sine synder og å lede dem til å tro på Jesus for å bli frelst.

Les videre