Hvorfor Gud trenger menneskeheten – 2 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Hvorfor Gud trenger menneskeheten – 2

Adam og EvaAdam og Eva, alle menneskers forfedre, falt imidlertid og forlot dermed Gud. Da de ble jaget ut fra Eden, hadde de ennå ikke fått barn. Fordi han hadde jaget dem ut, var det umulig for Gud å følge etter dem, ta dem tilbake og velsigne deres ekteskap. Hele menneskeheten nedstammer altså fra våre mislykte forfedre og har formert seg på en måte som ikke har noe med Guds kjærlighet å gjøre.
Mine damer og herrer, kan årsaken til menneskets fall ha vært at den første mann og kvinne spiste en frukt fra et tre? Adams og Evas fall besto i en utuktig, syndig handling, som var stikk i strid med, dvs en forbrytelse mot, det idealet som Gud ville realisere gjennom sann kjærlighet. At det var nødvendig for Adam og Eva å adlyde Guds bud, viser at de falt mens de befant seg på et stadium da de enda ikke var fullkomne. De befant seg med andre ord i sin vekstperiode. Erkeengelen, symbolisert ved en slange, fristet Eva til å«spise frukten på treet til kunnskap om godt og ondt». Derfor falt hun åndelig. Senere fristet hun Adam, som heller ikke var moden nok til å kunne «spise denne frukten». Derfor falt de også fysisk.
Adam og Eva kommuniserte med Gud og levde et fritt og lykkelig liv i Edens hage. Den eneste syndige gjerning som var ensbetydende med å sette deres evige liv på spill, må ha vært et utuktig, uprinsipielt kjærlighetsforhold. Når kjærligheten til den første mann og kvinne ville ha blitt fullbyrdet, når de skulle ha blitt ett i kjærlighet, skulle dermed også Guds kjærlighet ha blitt fullkommen. Både for Gud og menneske, ja for hele universet, ville dette ha markert begynnelsen på en evig lykke (velsignelse), en vedvarende fryd og jublende glede, som en gledesrus som skulle ha fortsatt ned gjennom historien. Når Adam og Eva ville ha blitt ett i kjærlighet, ville dette ha vært en begivenhet fylt med lykksalighet, og som hadde betydd at Guds kjærlighet, liv og arvelinje ville ha blitt opprettet blant oss mennesker.
Det stikk motsatte skjedde imidlertid: Adam og Eva dekket sine nedre kroppsdeler. Skjelvende av frykt gjemte de seg bak trærne. De adlød ikke Guds bud og inngikk et utuktig forhold, som ble selve roten til falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje. Som den falne Adams og den falne Evas etterkommere er alle mennesker født med arvesynd. Syndefallet er årsaken til det som hele menneskeheten opplever som en motsetning eller konflikt innen individet, mellom dets sinn og kropp. Menneskets kaotiske kjærlighetsliv, en direkte følge av syndefallet, fører til kaos og forvirring i våre samfunn. Syndefallet er også grunnen til at folk gjør ting som deres opprinnelige sinn aldri ville ha funnet på.

Les videre