Home/Taler/Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene/Hvordan idealet som Sanne foreldre utgjør, blir realisert
Hvordan idealet som Sanne foreldre utgjør, blir realisert 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Hvordan idealet som Sanne foreldre utgjør, blir realisert

Derfor lovet Jesus Det annet komme. Gjenkomstens Herre kommer for å fullføre det grunnlaget som hele Guds gjenoppreisningsarbeid er basert på, og som Jesus ikke kunne fullføre. Han kommer med andre ord som den roten som Guds sanne barn kan komme fra, de som er slik Gud vil at hans barn skal være, og som dermed realiserer det idealet Gud ville oppnå ved å skape. Han kommer for å fullføre det idealet som Sanne foreldre utgjør, ettersom de danner roten til Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje. Han kommer på det grunnlaget innen Guds fundamentale gjenoppreisningsarbeid som det allerede hadde lykkes for Guds side å etablere forut for Jesu tid. Han står også på det seierrike grunnlaget Jesus la i sin oppvekst. Gjenkomstens Herre lykkes der Jesus ikke lyktes, nemlig i å finne en brud. Gjenkomstens Herre og hans brud blir Sanne foreldre, som gir frelse til hele menneskeheten.
De sanne foreldre frelser alle mennesker ved å la dem bli sanne mennesker gjennom en innpodningsprosess som gir dem Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje. Dette skjer ved at vi blir del av De sanne foreldres arvelinje gjennom en ny form for vielsesseremoni. Dette gjør at sanne familier blir opprettet, og at Guds rike på jorden blir etablert. Gjenkomstens Herre kommer derfor som et menneske som har en fysisk kropp. Dermed kan han danne en ny arvelinje, som vi blir del av gjennom store internasjonale vielsesseremonier.
Det som gikk tapt gjennom én familie (Adams familie), blir gjenoppreist ved å gjøre godt igjen ved å oppfylle kriteriene for å kunne bli kalt en stor familie på det globale plan. Derfor vil vår verden bli forvandlet til et himmelrike her på jorden under Guds herredømme, idet Gjenkomstens Herre gjenoppreiser det som skulle ha blitt oppnådd i Adams familie: å bli kvalifisert som sann eldstesønn, som Sanne foreldre og som sann konge. Man kan da få sitt navn registrert i himmelriket i den åndelige verden. Sentrert om Gud vil menneskeheten gå inn i Det sanne kongedømmes tidsalder, her på jorden og i den åndelige verden. En seierrik verden vil bli opprettet, der det er frihet, lykke og enhet. Vi vil da kunne ta imot det idealet Gud ville realisere ved å skape: Guds rike på jorden og i den åndelige verden. Dette er planen Gud har fulgt gjennom historien for å bringe frelse, i lys av Enhetsprinsippene. Jeg håper at dere alle i fremtiden kan oppleve den glede det er å bli velsignet gjennom denne nye formen for ekteskap!

Dr. Sun Myung Moons (grunnleggerens) tale ved åpningsbanketten for Washington Times-stiftelsen, 16. april 1996, Washington DC, USA.