Guds ideal dreier seg om sann kjærlighet 2017-10-17T12:48:02+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Guds ideal dreier seg om sann kjærlighet

Gud er absolutt, men hans ideal, som dreier seg om sann kjærlighet, kan likevel ikke realiseres av ham alene. Grunnen er at kjærlighet nødvendigvis krever noen som responderer på den, en kjærlighetspartner. Her må vi forstå at det er en nøye sammenheng mellom hvordan Guds sanne kjærlighet begynner og når sin fullkommenhet, og hvordan menneskehetens sanne kjærlighet begynner og når sin fullkommenhet. Hva ville ha skjedd hvis Gud ikke hadde valgt oss mennesker som sine absolutte kjærlighetspartnere for å motta og respondere på sann kjærlighet? Hva om han i stedet hadde forsøkt å begynne og fullkommengjøre sann kjærlighet på en annen måte? Da kunne ikke Gud og menneske hatt en felles motivasjon, hensikt og fremgangsmåte i sin streben etter det idealet som realiseres gjennom sann kjærlighet. Gud ville ha måttet realisere sitt kjærlighetsideal gjennom noen andre som responderte på hans kjærlighet, noen som ville ha stått over mennesket. Da ville imidlertid menneskets kjærlighetsideal ikke hatt noe direkte forhold til Gud.
Gud, den intitierende part for sann kjærlighet, skapte imidlertid mennesket som den responderende part for sin sanne kjærlighet. Derfor er det bare gjennom mennesket at Guds kjærlighetsideal kan realiseres. Guds skapelseshensikt blir oppfylt når Gud og menneskeheten er forent gjennom absolutt kjærlighet i en ideell verden. Mennesket ble skapt som de fremste og beste Gud kunne ha et kjærlighetsforhold til. Blant alt det Gud skapte, er det bare vi mennesker som er skapt for å være inkarnasjoner av Guds natur. Vi er født for å være synlige inkarnasjoner av den usynlige Gud. Hvis et menneske oppnår fullkommenhet, blir det et Guds tempel, et synlig konkret legeme som blir en fri og fredfylt bolig for Gud.
Betingelsesløs, sann kjærlighet utgjør Guds høyeste ideal og blir realisert og når sin fullkommenhet i et vertikalt forhold til mennesket, et forhold som tilsvarer et foreldre-barn-forhold. Gud skapte Adam først, for å være Guds sønn og samtidig en konkret inkarnasjon av Gud. Senere skapte Gud Eva for et forhold til Adam, slik at Adam og Eva skulle være i stand til å realisere ideell, horisontal kjærlighet, dvs. ekteskapelig kjærlighet, på en fullkommen måte. Eva ble skapt for å være Guds datter. I tillegg skulle hun, som brud, konkret fullkommengjøre det idealet som blir realisert gjennom Guds horisontale kjærlighet.
Stadiet der Adam og Eva skulle ha oppnådd fullkommenhet, og der de skulle ha fullbyrdet sin første kjærlighet ved å bli gift med Guds velsignelse, var nettopp det stadiet der Gud skulle ha møtt sin konkrete brud. Grunnen er at Guds ideelle og absolutte kjærlighet ville da ha kommet vertikalt ned til Adam og Eva og blitt ett med deres ideelle ekteskapelige kjærlighet, når den var realisert på det horisontale plan. Guds sanne kjærlighet og menneskets sanne kjærlighet blir ett og når begge sin fullkommenhet i det samme punktet, selv om de to formene for kjærlighet kommer fra forskjellige retninger, en vertikal og en horisontal.

Les videre