Betydningen av Jakobs seier 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Betydningen av Jakobs seier

Bibelen, som beskriver den historiske utviklingen i Guds frelsesarbeid, inneholder mange skriftsteder som det er vanskelig å forstå. Rebekka lurte sin ektemann, Isak, og sin eldste sønn, Esau, og hjalp sin andre sønn, Jakob, til å motta sin fars velsignelse. Gud tok Rebekkas og Jakobs side og fortsatte å velsigne dem selv om det ved første øyekast så ut til at de tok i bruk urettferdige metoder.
I Adams familie kjempet de to brødrene Kain og Abel etter at de var blitt født. Utfallet ble imidlertid at sønn nummer to, Abel, måtte bøte med livet.
Etter Abel kom det etter hvert mange gode og offervillige mennesker på Guds side, som etablerte godtgjørelsesbetingelser. Dette betydde at Jakob hadde et visst grunnlag å stå på. Derfor kunne Guds side litt etter litt ta igjen Satan, som var kommet Gud i forkjøpet, slik at Jakob lyktes i sitt forhold til sin tvillingbror, Esau. Jakob vant en åndelig seier ved å få engelen som han sloss med ved Jabboks vadested, til å underkaste seg. Jakob vant også en substansiell seier ved å få Esau, erkeengelens jordiske representant, til å underkaste seg. Disse to betingelsene gjorde at Jakob fikk navnet Israel og ble velsignet som den første seierherre i menneskehetens historie. Men da var han allerede blitt førti år gammel.

Les videre