Å ta ansvar for kjærlighet – 2 2016-07-30T20:48:00+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Å ta ansvar for kjærlighet – 2

Hvis Adam og Eva hadde lykkes i å bli et ektepar med sann kjærlighet, og som hadde Gud som sitt sentrum, ville Gud, i samsvar med sitt ideal, ha gitt sin kjærlighet til Eva ved å ta bolig i Adam, som ville ha vært en inkarnasjon av Gud. Adam og Eva skulle dessuten ha blitt Sanne foreldre som Gud konkret kunne manifestere seg gjennom. På denne måten skulle de ha dannet den roten som Guds kjærlighet, Guds liv og Guds arvelinje var ment å vokse fra.
På grunn av syndefallet ble imidlertid Adam og Eva legemlige manifestasjoner av Satan. Dette resulterte i at de ble et ondt ektepar, onde foreldre og menneskehetens onde forfedre. Derfor ble deres forhold roten som ond kjærlighet, ondt liv og en ond arvelinje vokste fra. I og med at hele menneskeheten stammer fra denne roten, nedstammer alle fra Guds fiende, han som brakte hor inn i verden, Satan. Samtidig hører alle mennesker til den arvelinjen som ble opprettet av onde foreldre.
Mine damer og herrer, hvor stor må ikke Guds smerte og lidelse ha vært da hans ideal, som skulle realiseres gjennom sann kjærlighet, ble fullstendig ødelagt på grunn av menneskehetens forfedres fall. Menneskene skulle være Guds sønner og døtre, men de vet ikke en gang at Gud er deres opprinnelige Far og Mor. Tvert imot befinner de seg i en posisjon der de tjener Satan. Likevel har Gud målbevisst arbeidet opp gjennom historien for å frelse dem. Gud er absolutt. Det er også hans skapelsesideal. Derfor har Gud, selv om han var tynget ned av sorg, ustanselig utført sitt frelsesarbeid. Guds frelsesarbeid er samtidig et gjenoppreisningsarbeid for å kunne realisere det som aldri ble realisert: skapelseshensikten, der sann kjærlighet står i sentrum. Av den grunn er Guds frelsesarbeid også et arbeid for å gjenskape.

Les videre