Home/Taler/Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene
Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene 2016-09-06T16:41:46+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Ærede gjester, mine damer og herrer! Jeg takker Gud av hele mitt hjerte for at vi kan møtes her i dag, idet vi nå står overfor en tidsalder med store historiske forandringer. Gud er absolutt og den eneste Gud. Han er uforanderlig og evig. Det samme kan sies om hans vilje. Hvis de første menneskene, Adam og Eva, var blitt ett gjennom Guds kjærlighet, ville hele skaperverket ha blitt fullført og nådd sin fullkommenhet. Derfor er opprinnelsen i Gud, hans hensikt og skapelsesprosess også absolutte. Det vil si at årsak, virkning og utviklingsforløp alle er absolutte.
På grunn av sin mangel på forståelse falt menneskehetens forfedre, Adam og Eva, og ble fullstendig forvirret. Denne mangelen på forståelse og denne forvirringen spredte seg fra det individuelle plan til familienivå, det nasjonale og det globale plan. Religion og Guds frelsesarbeid har som oppgave å fri oss fra denne sfæren som syndefallet skapte.
For å fullføre Guds vilje, kommer Messias i menneskehetens histories «siste dager». Han vil definitivt lære menneskeheten om den absolutte, eneste, uforanderlige og evige årsak, utviklingsprosess og virkning fra Guds synspunkt. Han kommer til å gjøre slutt på uvitenhet og forvirring og bringe verden tilbake til Guds opprinnelige kjærlighet.
Hvis det ikke skjer, vil alle religioner, «ismer», ideologier og nasjoner forgå. Nå står vi mennesker på terskelen til det 21. århundre. Om noen få år går vi inn i den nye historiske tidsalder: det tredje millennium. På et slikt viktig tidspunkt, og for å styrke våre sinn og forberede oss for den nye tidsalderen, er det meg en glede å holde denne talen om Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene.
Gud ønsker et fullt utviklet og fullkomment forhold til menneskeheten. Han vil at sann kjærlighet skal være selve kjernen i dette forholdet. Derfor, og for å bli ett med mennesket, trengte Gud en betingelse: Han var nødt til å forby de første to menneskene å «spise av frukten». Gud visste godt at de holdt på å utvikle seg, at de befant seg i sin vekstperiode, på et stadium der de ennå ikke var fullkomne. Budet om ikke å «spise av frukten» var den betingelse som Gud ga dem for at alle hans barn, hele menneskeheten, skulle arve det mest verdifulle av alt: sann kjærlighet.
Opprinnelig var sann kjærlighet noe som skulle oppnås gjennom livserfaring og forstås gjennom indre erkjennelse. Sann kjærlighet er ikke noe man kan lære seg gjennom taler, det skrevne ord, eller allmennutdannelse. Det er bare gjennom det liv vi lever, at vi kan lære å mestre sann kjærlighet fullt ut. Adam og Eva ble skapt som nyfødte babyer og ville først bli fullkomne etter å ha levd et liv der deres livserfaring og indre erkjennelse hadde utviklet seg gjennom forskjellige stadier. De skulle ha tilegnet seg hjertet til sanne barn, sanne søsken, sanne ektefeller og Sanne foreldre. De kunne ikke oppfylle skapelseshensikten og bli ideelle mennesker før de hadde tilegnet seg alle disse aspektene av Guds sanne kjærlighet.
Hvert menneske ønsker at ens kjærlighetspartner, dvs. den man gir sin kjærlighet til, er ti millioner ganger mer verdifull enn en selv, eller rettere sagt uendelig mer verdifull. På samme måte vil Gud at menneskeheten, som han lengter etter å ha et kjærlighetsforhold til og uttrykke sin kjærlighet til, skal bli uendelig verdifull. Menneskets fullkommenhet innebærer at det oppnår guddommelighet og blir fullkomment som vår himmelske Far er fullkommen. Dermed får vi guddommelig verdi.

Dr. Sun Myung Moons (grunnleggerens) tale ved åpningsbanketten for Washington Times-stiftelsen, 16. april 1996, Washington DC, USA.

Les videre